Stolt, men redd – Pride i 2023

Fleire skeive rapporterer at dei opplever reell frykt i samband med å vera opne. Frykt for at det ikkje er trygt å feira rettane skeive har fått så langt, og frykt for å markera at det framleis er ein veg å gå.