(+) Skarpe fronter om urfolks rettigheter i nord

Det brygger nok en gang opp til storm rundt planlagte kraftutbygginger. Reindriftsutøvere kjemper for beiteområdene i Finnmark, men de møter mye motstand lokalt. Også mange samer vil heller ha utbygging enn vern. I høst har vi sett samer stenge ned Statnett, joike i Vandrehallen, bo i lavvo utenfor Stortinget, demonstrere på Karl Johan og gå […]

(+) Koronamidler ga kvinneløft i kunsten

Museer og gallerier brukte ekstramidlene under korona til å kjøpe inn mye kunst fra kvinner. Billedkunstner Elin Reboli Melberg advarer mot å stoppe satsingen på kvinnelige kunstnere når koronapengene er borte. Anne Hilde Neset. Foto: Johanne Nyborg – Vi sitter med en historisk samling med hovedvekt på avantgarde-perioden, typisk nok med flest mannlige kunstnere, sier […]