82 prosent av studentene er kvinner

Det er ikke et problem at så mange av de nye journaliststudentene i Bergen er kvinner, mener medieforsker Elisabeth Eide. Hun er mer bekymret for det høye karaktersnittet.

Tre av fire nekrologer minnes menn

Få skriver minneord om kvinner. Alexander Gjersøe gikk mot strømmen og skrev en nekrolog det fortsatt går gjetord om.