(+) Få kvinner vil bli bønder – økobonde tror hun vet hvorfor

Kvinnene glimrer med sitt fravær i tradisjonelt landbruk. Men i økologisk landbruk er mer enn hver fjerde bonde en kvinne. Økobonde Stina Mehus har tre forklaringer på hvorfor kvinnene velger bort tradisjonell gårdsdrift. På gården Eiketoppen utenfor Drøbak bor Stina Mehus. En odelsjente som ikke hadde noen planer om å gå i fotsporene til moren. […]