– Meningsløst at norske kvinner skal fortsette å få livmorhalskreft

– Sverige vil utrydde livmorhalskreft på fem år. I Norge har politkerne sagt at det skal ta 15 år. Det kan vi ikke være bekjent av, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Hvert år får 300 norske kvinner livmorhalskreft. Kreftformen rammer særlig unge kvinner. I Sverige har politikerne tilført ekstra ressurser i en kort periode for å utrydde sykdommen. Målsetningen der er å eliminere livmorhalskreft i løpet av fem år.

– Det er en offensiv satsing. I Norge er det beregnet at det vil ta 15 år å utrydde denne kreftformen. Vi ønsker oss en tilsvarende satsing i Norge som de har i Sverige. Da vil livmorhalskreft kunne utryddes mye raskere enn på 15 år, sier leder i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Forventninger til statsbudsjettet

Hun har store forventninger til at regjeringen setter av penger til en lignende satsing også i Norge til neste år.

– Det er meningsløst at norske kvinner skal fortsette å få livmorhalskreft når det er mulig å unngå det. Her må Norge også ha en offensiv holdning, sier Ross.

Når statsbudsjettet legges fram i morgen, er dette en av satsingene lederen i Kreftforeningen kommer til å se etter.

– Jeg blir veldig skuffet hvis det ikke er satt av penger til dette. Men jeg blir ikke så overrasket . Så langt har vi ikke fått tydelige signaler om at de ønsker å prioritere dette, sier hun.

Statssekretær Truls Vasvik opplyste til ALTSÅ tidligere denne uken at regjeringen vil vurdere nye tiltak for å forebygge HPV-relatert kreft, uten at han kunne love noen konkrete planer for dette.

Forskere ved Kreftregisteret har tatt til orde for å sette i gang massevaksinering av alle under 30 samtidig med tilbud om hjemmetest for alle kvinner. De ser for seg at dette kan gjøres etter samme modell som covid-responsen. Dette er også den metoden svenskene bruker for å utrydde livmorhalskreft.

En gavepakke

Ross tror en del politkere er engstelige fordi de nå ser en presset helsetjeneste med press på mange tjenester og ansatte som løper stadig fortere.

– Men prisen for denne satsingen på å utrydde livmorhalskreft vil på kort tid være tjent inn igjen, sier hun, og mener fordelen ved en slik engangssatsing er tredelt:

– For det første vil kvinner slippe å få kreft. Det er den aller viktigste fordelen. Men i tillegg vil samfunnet tjene dette inn igjen raskt fordi det er mye dyrere å behandle kreftsykdom enn å vaksinere og teste. Og for det tredje vil det avlaste helsetjenesten at færre trenger behandling for kreftsykdom. Hvis jeg var politker, ville jeg tenkt at dette var en gavepakke, sier hun.

Ingen å miste

Uten en ekstra satsing for å utrydde livmorhalskreft, er det beregnet at denne kreftformen vil være utryddet i Norge i 2039.

– Men hvorfor skal vi bruke lengre tid enn vi behøver, spør hun.

– I Sverige regner de med å utrydde livmorhalskreft på fem år. I Norge sier man at det vil ta 15 år. Det kan vi ikke være bekjent av. Vi har ingen å miste, sier hun.

Statsbudsjettet blir lagt fram i morgen fredag 6. oktober klokken 10.