82 prosent av studentene er kvinner

Det er ikke et problem at så mange av de nye journaliststudentene i Bergen er kvinner, mener medieforsker Elisabeth Eide. Hun er mer bekymret for det høye karaktersnittet.