Sigrun. Foto: Tove K. Breistein

– Hver rynke er levd liv. Og jeg har levd.

  Sigrun Norderval Filmarbeider Tøyenbadet, Oslo Er aldring egentlig et tap? Eller er det heller en annen skjønnhet? Nå som jeg er 50 år og ser tilbake, tenker jeg at den indre berikelsen som følger a...