Ofte stilte spørsmål om emisjonen

Skal jeg bare skrive navnet mitt i kommentarfeltet på nettbanken? Hvorfor sender dere ikke ut faktura med fakturanummer og KID-nummer?

Ved aksjekjøp skal det ikke utstedes faktura for aksjeinnskuddet. Dette fordi faktura er et dokument som stadfester salg mellom kjøper og selger, og tegning av aksjer er ikke et slikt salg.

Aksjeinnskuddet skal innbetales til selskapets konto slik som beskrevet i tidligere utsendt informasjon. 

Får jeg et juridisk dokument som bekrefter innbetaling og eide andeler når jeg har betalt?

Når selskapet har mottatt alle aksjeinnskuddene, vil kapitalforhøyelsen meldes til Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-9. Styret vil sørge for at det skjer som så raskt som mulig etter betalingsfristen har gått ut. 

Det følger av aksjeloven § 10-11 at du få rettigheter som aksjonær i selskapet på det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.Når kapitalforhøyelsen er registrert, vil du bli innført i selskapets aksjeeierbok, jf. aksjeloven § 4-5. Selskapet vil deretter sende deg et aksjebevis som angir det som er innført i aksjeeierboken om deg (navn, adresse, antall aksjer mv), jf. aksjeloven § 4-10.

Siden IEC ikke er børsnotert, kan aksjene ikke føres inn i aksjesparekonto som du måtte ha opprettet i din bank.

Jeg ønsker å gi bort aksjene jeg bestilte, kan de opprettes i et annet navn enn bestillers navn?

Ja. Dersom man ønsker å gi vekk aksjer må det sendes et overføringsbrev til oss, og vi endrer aksjeboken.

Kan jeg betale fra handlekontoen som tilhører ASK’en min i DNB og dermed få aksjene inn der?

Med midler på Aksjesparekonto (ASK) kan man kun kjøpe aksjer som er børsnoterte, altså ikke aksjene i IEC Publishing (Altså).

Hvordan selger jeg aksjene?

Siden vi ikke er børsnotert går alle kjøp og salg av aksjer gjennom oss. Hvis du ønsker å selge tar du kontakt med oss, så formidler vi til eventuelle kjøpere, og omvendt. 

Alle står fritt til å selge sine aksjer, og de bestemmer selv prisen. Det følger av aksjeloven § 4-12 at ny eier skal sende melding til selskapet om aksjekjøpet og videre av aksjeloven § 4-7 selskapet skal innføre kjøper som ny eier i selskapet aksjeeierbok. Som dokumentasjon på eierskiftet bør en vedlegge en avtale/sluttseddel mellom kjøper og selger som viser overdragelsen.

På sikt ønsker vi å holde dere oppdatert på kjøp og salg av aksjene hos IEC Publishing AS, og den aktuelle aksjeprisen da.

Hvordan får jeg beviset på at aksjene er mine?

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert hos Foretaksregisteret noterer vi alle nye aksjonærere i en aksjebok. Da får alle aksjonærer/medeiere tilsendt et aksjebevis.

Hva er en emisjon?

Det betyr at vi utsteder nye aksjer i selskapet slik at flere eiere kan komme inn og vi får økte ressurser til satsningen. Les mer på wikipedia.

Kan ikke så mye om aksjer. Hva ER en aksje?

En aksje er en eierandel av et selskap. Som betyr at hvis du kjøper en aksje i ALTSÅ, så eier du deler av magasinet.

Hvordan og hvor kjøper man aksjer i Altså?

På nettsiden vår altsa.no/investering

Hva er fordelen med å investere?

Ved å investere hjelper du magasinet å vokse, du sikrer kapital til videre drift, og du kan få utbytte av investeringen din på sikt.

Og hva er ulempen med å investere?

Ulempen med å kjøpe aksjer hos oss er, som alltid når man kjøper aksjer, er at man kan risikere å miste pengene.

Skal dere på børsen når dette går veien?

Det har vi ikke tatt til stilling til ennå. Men dette blir mest sannsynlig eneste mulighet til å kjøpe aksjer hos oss.

Hva kan være grunnen til at man har meldt seg men ikke fått aksjer? jeg så et forbehold om det.

Det er bare et sikkerhetsnett i tilfelle noen vi virkelig misliker (Resett eller Mannegruppa Ottar f.eks) skulle ha lyst til å eie en del av selskapet.

Hvor mye kan man investere?

Den øvre grensen for denne emisjonen er 4 200 000. Så langt (11. august) har folk bestilt for ca. 1,8 million. Minimumsbeløpet er 1000 kr.

Er det hokus pokus å få Altså-aksjene knyttet til aksjesparekontoen?

Selskapet vårt, som lager Altså, IEC Publishing AS, er ikke børsnotert og kan derfor ikke inngå i aksjesparekontoen.

Kommer dere til å skrive om investering i ALTSÅ?

Vi hadde nylig (utgave 3) en dyptgående artikkel om aksjesparing for “nybegynnere” og vi kommer nok til å skrive mer om temaet! Utgave 3 kan fortsatt kjøpes her.

Hva er det vanligste beløpet eller antall aksjer folk kjøper? Og hva bør man legge seg på?

De vanligste beløpene er 1000, 2000 og 5000 kr. Hva du bør legge deg på avhenger av hvor mye du tror på selskapets “fremtidshåp”. For hvis selskapet faktisk går med stort overskudd om noen år, vil du jo tjene mer på det jo mer du investerte. Legger du inn 1000 kr er du med og eier, men du vil aldri tjene mye penger på det. Men igjen, du kan risikere å miste alt. Derfor bør du aldri kjøpe aksjer for mer enn du har råd til å miste.

Når jeg har registrert meg, vil jeg få en bekreftelse på mail?

Ja! Hvis ikke, kontakt oss på post@altsa.no

Kan man investere fra utlandet? Jeg bor i Danmark og er dansk statsborger.

Ja det kan man. Velkommen skal du være!

Er det noen vits å investere i små summer?

Det minste beløpet man kan bestille for er 1000 kr. Det er 13 aksjer. Da er du med å støtte oss videre, men du vil nok aldri tjene mye penger på det. Du må selv vurdere hvor mye du vil investere, og husk at du ikke bør kjøpe aksjer for mer enn du har råd til å miste. 

Hva menes med ønsket antall aksjer og tegningsbeløp? Må man betale 1000 kr + antall aksjer?

Du kan begynne med å velge hvor mye penger du vil investere (tegningsbeløpet). Det minste beløpet man kan bestille for er 1000 kr. Det er 13 aksjer. Så når du har valgt beløpet, deler du det på 83,33 (prisen per aksje) for å finne tallet du skal skrive under antall aksjer. Så nei, du skal ikke betale begge beløpene.

Må man eie som AS, eller kan man eie som privatperson?

Man kan bestille aksjer som privatperson eller som AS. 

Hva er tegningsbeløp og hva er antall aksje?

Tegningsbeløpet er hvor mye du vil investere for. Antall aksjer er dette beløpet delt på 83,33 (aksjeprisen).

Skal Sigrid Bonde Tusvik selge aksjer?

Nei, hun eier 25 % av IEC Publishing AS, selskapet som utgir ALTSÅ. IEC Publishing planlegger en emisjon. Det vil si at selskapet skriver ut nye aksjer, og dagens eiere «vannes ut» og får lavere verdi for sine andeler.

Hvem skal få pengene som kommer inn?

Det står på side 20 i prospektet hvordan pengene skal brukes i selskapet. Ingen av eierne skal «få» pengene.

Hvordan kan eierne be om 833 ganger pålydende (som var det gründerne betalte)?

Dette stemmer ikke. Aksjekapitalen på 30 000 kr som ble betalt inn da selskapet ble opprettet er ikke det samme som hva gründerne har betalt for selskapet. Gründerne har lagt inn arbeidsinnsatsen sin uten å få lønn, i en periode der bare de selv turte å satse fordi selskapet ikke hadde vist potensialet sitt ennå. Sigrid Bonde Tusvik begynte å bidra med sitt arbeid vinteren 2019 og Ida Eliassen-Coker jobbet uten lønn fra august 2018 til august 2019. Ida har også tatt opp private lån for å skaffe kapital til selskapet.

Hvem er det egentlig som lager ALTSÅ?

Vi har et svært kompetent styre (6 personer), som presenteres i prospektet. Vi har 2 heltidsansatte, Ida Eliassen-Coker (Sjefredaktør og daglig leder) og Inger-Lise Kvås (redaksjonssjef) og 2 deltidsansatte Irja Eliassen (kontorleder) og Thea Eriksen (Kundeservice og Sosiale medier) I tillegg har vi frilansere på arrangementer (Frida Andersen), layout og design (Randi Larsen og Kine Ugelstad) og bedriftssalg og løssalg (Tone Hafsås) og skribenter, fotografer og illustratører. Du kan lese mer om oss her.

Hvorfor gikk det så dårlig i 2019?

Det gikk på ingen måte dårlig i 2019. Tatt i betraktning at vi ikke hadde noen startkapital, støtte fra Innovasjon Norge eller et stort selskap i ryggen, mener vi lånet vi tok på tilsammen 1,7M ikke er negativt og veldig vanlig for oppstartsselskap. Det vi valget å satse på var forhåndssalg av abonnementer, og vi fikk inn nok til å begynne å lage magasinet. Vi valgte å bruke mer penger på å lage magasinet enn mange andre ville ha gjort, fordi vi er opptatt av kvalitet og etikk i alle ledd. Dette ser i at leserne har satt pris på. Det at vi klarte å få inn betalinger fra abonnenter på 4,3M de første 10 mnd. (vi startet 8. mars 2019) er etter alt å dømme vanvittig bra. I følge SSB er det bare 44,5% av alle oppstartselskap som i det hele tatt overleverer det første året. Hvis vi hadde hatt mer kapital i ryggen fra start kunne vi brukt mer penger på markedsføring og vokst i et raskere tempo.

Hva legges det i at Altså har «vokst eksplosivt»?

Vi gikk fra 0 til 9000 abonnenter det første året (10 mnd). Dette er kunder som betaler rundt 599 i året.

Hvem vant Årets magasin og hvem var nominert?

Prisen er ikke delt ut ennå. Den deles ut 4. september. Vi er nominert til Årets magasin sammen med Norges eldste magasin, KK, og Elle og politiforum. I klassen Årets nyskapning er vi nominert sammen med de største mediehusene i landet, NRK, VG og DN, alle med betydelig større ressurser enn oss. Dette er vi kjempestolte av! Se alle nominerte her.

Hvorfor selger dere aksjer?

Teknisk sett er det sånn at selskapet planlegger en emisjon. Det vil si at selskapet skriver ut nye aksjer, og dagens eiere får lavere verdi for sine andeler. Det er for å kunne styrke driften og nå flere lesere.

Hvem skylder selskapet penger til?

Vi har betalt tilbake det ene lånet på 500 000 til Cultura bank. Nå har vi igjen ett lån på 1,2M til en privatperson som ikke er en av eierne. Dette er et privat lån med gunstige betingelser. Det skal ikke betales noe tilbake til eierne med kapitalen fra denne emisjonen.

Les/se også:

  •  – Det gikk an å satse på noe sprøtt. Dagsavisen (14. juli 2020). Link her.
  • Folkefinansiert kvinnemagasin priser seg til 25 millioner kroner. DN (06.07.2020). Link her.
  • Magasinet Altså prises til 25 millioner kroner. Dagsnytt 18 (17.07.2020). Innslag starter på 30:00. Link her.