Ofte stilte spørsmål om emisjonen

Ofte stilte spørsmål om emisjonen

Formuesverdien på selskapet står til 0 kr, hvorfor det?

Formuesverdien på selskapet står til 0 kr, men denne endres automatisk når vi IEC Publishing AS leverer vår skattemelding.
Det betyr at du som aksjonær ikke trenger å foreta deg noe med skattemeldingen og aksjene dine hos oss.

Aksjene mine står ikke oppført på skattemeldingen. Hvorfor ikke?

Regnskapsføreren vår måtte ettersende noe dokumentasjon til skatteetaten ang. aksjene hos oss. Dette er nå registrert, og skatteetaten sender deg et separat brev til deg angående dette. Du kan kontakte skatteetaten direkte å få det bekreftet om du ønsker det 🙂

Hvordan selger jeg aksjene?

Siden vi ikke er børsnotert går alle kjøp og salg av aksjer gjennom oss. Hvis du ønsker å selge tar du kontakt med oss, så setter vi deg i kontakt med eventuelle kjøpere, og omvendt. Det er kjøper av aksjer sitt ansvar å snarest mulig etter overføringen melde fra til oss om at kjøper er nye eier av aksjene. 

Alle står fritt til å selge sine aksjer, og de bestemmer selv prisen. Det følger av aksjeloven § 4-12 at ny eier skal sende melding til selskapet om aksjekjøpet og videre av aksjeloven § 4-7 selskapet skal innføre kjøper som ny eier i selskapet aksjeeierbok. Som dokumentasjon på eierskiftet bør en vedlegge en avtale/sluttseddel mellom kjøper og selger som viser overdragelsen.

På sikt ønsker vi å holde dere oppdatert på kjøp og salg av aksjene hos IEC Publishing AS, og den aktuelle aksjeprisen da.

Hvordan gikk emisjonen?

Emisjonen gikk veldig bra. Den ble avsluttet 15. august med 1017 nye medeiere og aksjonærer, og til sammen 3,7 M.

IEC Publishing AS har en aksjekapital på NOK 34 463,40 fordelt på 344 634 aksjer hver pålydende NOK 0,10 med slike rettigheter som angitt i selskapets vedtekter.

Får jeg et juridisk dokument som bekrefter innbetaling og eide andeler når jeg har betalt?

Ja. Når selskapet har mottatt alle aksjeinnskuddene vil kapitalforhøyelsen meldes til Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-9. Styret vil sørge for at det skjer som så raskt som mulig etter betalingsfristen har gått ut. 

Det følger av aksjeloven § 10-11 at du få rettigheter som aksjonær i selskapet på det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Når kapitalforhøyelsen er registrert, vil du bli innført i selskapets aksjeeierbok, jf. aksjeloven § 4-5. Selskapet vil deretter sende deg et aksjebevis som angir det som er innført i aksjeeierboken om deg (navn, adresse, antall aksjer mv), jf. aksjeloven § 4-10.

Siden IEC ikke er børsnotert, kan aksjene ikke føres inn i aksjesparekonto som du måtte ha opprettet i din bank.

Hva betyr «aksjens pålydende» som det står i aksjeeierbeviset?

Aksjenes pålydende er den verdien som aksjen har da den første gang utstedes. Aksjenes pålydende sier ikke noe om markedsverdien av aksjen, men er altså en fast størrelse som ikke endrer seg selv om nye aksjonærer i en emisjon tegner aksjer for en kurs som er høyere enn pålydende.

Det beløpet som betales utover pålydende i denne emisjonen, anses som overkurs. Det betyr at når en aksje ble tegnet til NOK 83,33 i denne emisjonen, var NOK 0,10 aksjekapital (aksjens pålydende) og NOK 83,33 overkurs.

Jeg ønsker å gi bort aksjene jeg bestilte, kan de opprettes i et annet navn enn bestillers navn?

Ja. Dersom man ønsker å gi vekk aksjer må det sendes et overføringsbrev til oss, og vi endrer aksjeboken.

Kan jeg betale fra handlekontoen som tilhører ASK’en min i DNB og dermed få aksjene inn der?

Med midler på Aksjesparekonto (ASK) kan man kun kjøpe aksjer som er børsnoterte, altså ikke aksjene i IEC Publishing (ALTSÅ).

Jeg ønsker å kjøpe aksjer, hvordan gjør jeg det?

Emisjonen ble avsluttet i 15. august 2020. Om du ønsker å kjøpe aksjer idag, ta kontakt med oss på post@altsa.no så setter vi deg i kontakt med potensiell selger.

Hva er fordelen med å investere?

Ved å investere hjelper du magasinet å vokse, du sikrer kapital til videre drift, og du kan få utbytte av investeringen din på sikt.

Og hva er ulempen med å investere?

Ulempen med å kjøpe aksjer hos oss er, som alltid når man kjøper aksjer, er at man kan risikere å miste pengene.

Skal dere på børsen når dette går veien?

Det har vi ikke tatt til stilling til ennå. 

Er det hokus pokus å få Altså-aksjene knyttet til aksjesparekontoen?

Selskapet vårt, som lager Altså, IEC Publishing AS, er ikke børsnotert og kan derfor ikke inngå i aksjesparekontoen.

Kommer dere til å skrive om investering i ALTSÅ?

I utgave 3 hadde vi en dyptgående artikkel om aksjesparing for “nybegynnere” og vi kommer nok til å skrive mer om temaet! Utgave 3 kan fortsatt kjøpes her.

Må man eie som AS, eller kan man eie som privatperson?

Man kan bestille aksjer som privatperson eller som AS. 

Hvem skal få pengene som kommer inn?

Det står på side 20 i prospektet hvordan pengene skal brukes i selskapet. Ingen av eierne skal «få» pengene.

Hvem er det egentlig som lager ALTSÅ?

Vi har et svært kompetent styre (6 personer), som presenteres i prospektet. Vi har 3 heltidsansatte, Ida Eliassen-Coker (sjefredaktør og daglig leder), Inger-Lise Kvås (redaksjonssjef) og Thea Agnethe Eriksen (sosiale medier og kundeservice). 2 deltidsansatte Irja Eliassen (kontorleder) og Randi Larsen (visuelt ansvarlig). I tillegg har vi frilansere på arrangementer (Frida Andersen), layout og design (Kine Ugelstad) og bedriftssalg og løssalg (Tone Hafsås) og skribenter, fotografer og illustratører. Du kan lese mer om oss her.

Hvorfor gikk det så dårlig i 2019?

Det gikk på ingen måte dårlig i 2019. Tatt i betraktning at vi ikke hadde noen startkapital, støtte fra Innovasjon Norge eller et stort selskap i ryggen, mener vi lånet vi tok på tilsammen 1,7M ikke er negativt og veldig vanlig for oppstartsselskap. Det vi valget å satse på var forhåndssalg av abonnementer, og vi fikk inn nok til å begynne å lage magasinet. Vi valgte å bruke mer penger på å lage magasinet enn mange andre ville ha gjort, fordi vi er opptatt av kvalitet og etikk i alle ledd. Dette ser i at leserne har satt pris på. Det at vi klarte å få inn betalinger fra abonnenter på 4,3M de første 10 mnd. (vi startet 8. mars 2019) er etter alt å dømme vanvittig bra. I følge SSB er det bare 44,5% av alle oppstartselskap som i det hele tatt overleverer det første året. Hvis vi hadde hatt mer kapital i ryggen fra start kunne vi brukt mer penger på markedsføring og vokst i et raskere tempo.

Hva legges det i at Altså har «vokst eksplosivt»?

Vi gikk fra 0 til 9000 abonnenter det første året (10 mnd). Dette er kunder som betaler rundt 599 i året.

Hvorfor solgte dere aksjer?

Det var for å kunne styrke driften og nå flere lesere.

Les/se også:

  •  – Det gikk an å satse på noe sprøtt. Dagsavisen (14. juli 2020). Link her.
  • Folkefinansiert kvinnemagasin priser seg til 25 millioner kroner. DN (06.07.2020). Link her.
  • Magasinet Altså prises til 25 millioner kroner. Dagsnytt 18 (17.07.2020). Innslag starter på 30:00. Link her.