Ofte stilte spørsmål om emisjonen

Ofte stilte spørsmål om emisjonen

Hvorfor selger dere aksjer?

For å få inn flere penger slik at vi kan drive magasinet fram til vi forhåpentligvis får pressestøtte i 2024. Dette kan du lese mer om på side 17. i investorpresentasjonen her >>

Les mer om hvordan selskaper skaffer kapital gjennom en emisjon, her >>

Jeg ønsker å kjøpe aksjer, hvordan gjør jeg det?

Klikk her for å lese betingelsene og bestille aksjer.

Jeg ønsker å kjøpe aksjer til noen andre/gi bort aksjene jeg bestilte, kan de opprettes i et annet navn enn bestillers navn?

Ja. Dersom man ønsker å gi vekk aksjer må det sendes et overføringsbrev til oss, og vi endrer aksjeboken.

Kan jeg betale fra handlekontoen som tilhører ASK’en min i DNB og dermed få aksjene inn der?

Nei. Med midler på Aksjesparekonto (ASK) kan man kun kjøpe aksjer som er børsnoterte, altså ikke aksjene i IEC Publishing AS (ALTSÅ).

Hva er fordelen med å investere?

Ved å investere hjelper du magasinet å vokse, du sikrer kapital til videre drift, og du kan få utbytte av investeringen din på sikt.

Og hva er ulempen med å investere?

Ulempen med å kjøpe aksjer hos oss er, som alltid når man kjøper aksjer, er at man kan risikere å miste pengene hvis selskapet går konkurs.

Skal dere på børsen når dette går veien?

Det har vi ikke tatt til stilling til ennå. 

Er det hokus pokus å få ALTSÅ-aksjene knyttet til aksjesparekontoen?

Selskapet vårt, som lager Altså, IEC Publishing AS, er ikke børsnotert og kan derfor ikke inngå i aksjesparekontoen.

Må man eie som AS, eller kan man eie som privatperson?

Man kan bestille aksjer som privatperson eller som AS. 

Hvem skal få pengene som kommer inn?

Det står på side 22 i investorpresentasjonen hvordan selskapet skal bruke pengene. Ingen av eierne skal «få» pengene.

Hvem er det egentlig som lager ALTSÅ?

Som du kan se på side 11 og 12 i investorpresentasjonen, har vi og 3 heltidsansatte,  3 deltidsansatte og et svært kompetent styre. I tillegg har vi frilansere som er skribenter, fotografer og illustratører. Du kan også lese mer om oss her.

Hvorfor trenger dere penger igjen?

Vi er nå i vårt femte år. I følge SSB er det bare 44,5% av alle oppstartselskap som i det hele tatt overlever det første året. Vi er veldig stolte av jobben vi gjør og resultatene vi oppnår. Vi er også veldig takknemlige for de enorme mengdene ros og skryt vi mottar nesten daglig fra lesere, følgere, abonnenter og andre.  Vi har valgt å stå i det, til tross for usikkerhet og risiko hele veien.  mye takket være disse menneskene, som forsikrer oss om hvor viktig ALTSÅ er. Veien har ikke vært fri for barrikader, men vi har stort sett klatret lett over dem med et smil. Vi er gode på å se fordelene i motgang, lære av den og omstille oss. Så etter å ha vært blokkert fra å annonsere på Facebook og Instagram i 1,5 år, innså vi høsten 2022 at noe måtte skje.  Vi hadde gjeld og vi hadde ikke lenger penger til å produsere nytt stoff, så slo krisealarm og folka våre kom løpende. Folk kjøpte kunstkalendere, enkeltutgaver og gaveabonnementer i hopetall. Mange sa også at vi kunne fortsette å trekke abonnementsavgiften deres, selv når de ikke fikk noe. Vi ble rørt og overveldet av responsen og nok en gang betrygget om at vi måtte fortsette å kjøre på, selv om vi ikke alltid fikk lønn i tide.

Vi har nå ca. 5000 abonnenter, som er et imponerende tall for en norsk publikasjon. Det betyr at vi har løpende inntekter som kommer daglig. Det er likevel ikke helt nok til at det går rundt, når vi satser så seriøst på kvalitet, integritet og etikk. Dette ser vi at leserne har satt pris på, men vi måtte innse at vi ikke vokste raskt nok og at pengene ikke strakk til for å få det til å gå rundt høsten 2022.  Hvis vi hadde hatt mer kapital i ryggen fra start kunne vi brukt mer penger på markedsføring og vokst i et raskere tempo. Men realiteten er at vi startet med tomme hender og store ambisjoner.

Mot slutten av 2022 bestemte vi oss derfor for å sikte oss inn på «pressestøtte». Produksjonsstøtten fra Medietilsynet er en statlig støtteordning som de fleste norske medier er avhengige av. Vi lå an til å klare oss fint uten, fram til blokkeringen i 2020. Men fra januar 2023 sikter også vi oss inn på denne og har lagt papirmagasinet på vent inntil videre. Vi har lagt om budsjettet for å oppfylle Medietilsynets krav til publiseringsfrekvens på 480 saker i året. Det krever større ressurser enn vi tidligere har brukt, og dette reflekteres i beløpet vi nå åpner for å selge aksjer for.

Hvordan selger jeg aksjene?

Siden vi ikke er børsnotert går alle kjøp og salg av aksjer gjennom oss. Hvis du ønsker å selge tar du kontakt med oss, så setter vi deg i kontakt med eventuelle kjøpere, og omvendt. Det er kjøper av aksjer sitt ansvar å snarest mulig etter overføringen melde fra til oss om at kjøper er nye eier av aksjene. 

Alle står fritt til å selge sine aksjer, og de bestemmer selv prisen. Det følger av aksjeloven § 4-12 at ny eier skal sende melding til selskapet om aksjekjøpet og videre av aksjeloven § 4-7 selskapet skal innføre kjøper som ny eier i selskapet aksjeeierbok. Som dokumentasjon på eierskiftet bør en vedlegge en avtale/sluttseddel mellom kjøper og selger som viser overdragelsen.

På sikt ønsker vi å holde dere oppdatert på kjøp og salg av aksjene hos IEC Publishing AS, og den aktuelle aksjeprisen da.

Formuesverdien på selskapet står til 0 kr, hvorfor det?

Formuesverdien på selskapet står til 0 kr, men denne endres automatisk når vi IEC Publishing AS leverer vår skattemelding.
Det betyr at du som aksjonær ikke trenger å foreta deg noe med skattemeldingen og aksjene dine hos oss.

 

Får jeg et juridisk dokument som bekrefter innbetaling og eide andeler når jeg har betalt?

Ja. Når selskapet har mottatt alle aksjeinnskuddene vil kapitalforhøyelsen meldes til Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-9. Styret vil sørge for at det skjer som så raskt som mulig etter betalingsfristen har gått ut. 

Det følger av aksjeloven § 10-11 at du få rettigheter som aksjonær i selskapet på det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Når kapitalforhøyelsen er registrert, vil du bli innført i selskapets aksjeeierbok, jf. aksjeloven § 4-5. Selskapet vil deretter sende deg et aksjebevis som angir det som er innført i aksjeeierboken om deg (navn, adresse, antall aksjer mv), jf. aksjeloven § 4-10.

Siden IEC ikke er børsnotert, kan aksjene ikke føres inn i aksjesparekonto som du måtte ha opprettet i din bank.

Hva betyr «aksjens pålydende» som det står i aksjeeierbeviset?

Aksjenes pålydende er den verdien som aksjen har da den første gang utstedes. Aksjenes pålydende sier ikke noe om markedsverdien av aksjen, men er altså en fast størrelse som ikke endrer seg selv om nye aksjonærer i en emisjon tegner aksjer for en kurs som er høyere enn pålydende.

Det beløpet som betales utover pålydende i denne emisjonen, anses som overkurs. Det betyr at når en aksje ble tegnet til NOK 72,54 i denne emisjonen, var NOK 0,10 aksjekapital (aksjens pålydende) og NOK 72,54 overkurs.

Les/se også:

  •  – Det gikk an å satse på noe sprøtt. Dagsavisen (14. juli 2020). Link her.
  • Folkefinansiert kvinnemagasin priser seg til 25 millioner kroner. DN (06.07.2020). Link her.
  • Magasinet Altså prises til 25 millioner kroner. Dagsnytt 18 (17.07.2020). Innslag starter på 30:00. Link her.