Om oss

Norges viktigste magasin

ALTSÅ Årets magasin
Foto: Caroline Roka/NTB

ALTSÅ er et magasin for inspirasjon, kunnskap, selvinnsikt og tro på en mer inkluderende og rettferdig framtid. Vi er et magasin som tar deg som leser på alvor. ALTSÅ kommer aldri til å fortelle deg hvordan du skal se ut, eller til å oppfordre deg til å forandre deg. I stedet vil vi gi deg lesestoff som kan gjøre deg klokere og modigere. Vi vil servere deg gode historier fortalt av noen av de beste journalistene og skribentene vi har her i landet. 

De viktige kildene

ALTSÅ ønsker å jevne ut den skjeve kjønnsfordelingen som finnes i mediene. Store undersøkelser viser at kvinner er underrepresentert i mediebildet, og særlig som kilder med kunnskap. Dette gjelder i hele verden, men også i likestilte Norge. Dette gjør noe med oppfatningen om hvem som er kompetente, hvem som har autoritet. Vi er derfor bevisst på at et flertall av våre kilder skal være kvinner. 

Den nye normalen

Vi tror også at innholdet farges av ståstedet til de som skriver, og til de som står bak. I mediene, som i verden for øvrig, har menns perspektiv blitt sett på som normen, som det objektive og det nøytrale. Det som gjelder kvinner, blir sett på som annerledes og ekstraordinært. Dette vil vi snu! I ALTSÅ har vi alltid kvinners perspektiv i sakene vi skriver. Ikke i tillegg til det “nøytrale” perspektivet – men som det eneste. For vi mener kvinners perspektiv er like riktig som den mer vanlige mannlige synsvinkelen. Kvinners synsvinkel og kvinners liv er det normale for halvparten av menneskene. Et flertall av våre skribenter er kvinner, magasinet drives av kvinner og flertallet av aksjonærene er kvinner. Det skulle bare mangle at ikke våre erfaringer innen helse, samfunnsliv, politikk, seksualitet, kunst og vitenskap ligger til grunn for valg av saker og perspektiv på temaer.

ALTSÅ vil jevne ut forskjeller som finnes i mediebildet fra før, og vi vil styrke fortellingen om hvordan verden ser ut fra kvinners ståsted. Det betyr ikke at ALTSÅ kun er for kvinner. Magasinet passer for alle mennesker som vil lese om et bredt spekter av saker innenfor ulike saksfelt – sett gjennom øynene til kvinner. Noen ganger vil det ikke merkes så mye at vi ser verden gjennom kvinners øyne, fordi kjønn ikke spiller noen vesentlig rolle for tematikken. Andre ganger vil vårt utgangspunkt være merkbart annerledes enn om andre medier skulle laget saken.

Interseksjonalitet

Vi vet at urettferdighet og diskriminering rammer på flere områder, der kjønn bare er ett av dem. Og at jo flere utsatte grupper du tilhører, desto mer utsatt er du. De mest privilegerte bør gjøre det de kan for de som er mindre privilegerte. Det prøver vi å leve etter. Det betyr at vi er bevisst på å bruke kilder og bidragsytere fra underrepresenterte grupper i våre spalter. På den måten vil vi bidra til at flest mulig av leserne skal føle seg representert og til økt mangfold i norsk offentlighet.

Hva vi tar opp

Temaene vi tar opp spenner vidt og bredt. Vi er først og fremst opptatt av å lage god journalistikk, enten det er i store omfattende saker eller i mindre og lettere saker. Vi har få faste sider, så sakene vil være nye og annerledes fra gang til gang. Det er likevel noen ting som går igjen: Vi pleier å ha dybdeintervju med en eller flere personer som har noe spennende å snakke om. Vi har tematikk fra arbeidsliv eller fra samfunnet for øvrig i hver eneste utgave. Dessuten har vi kulturstoff i hvert nummer, og vi har tema som har med selvutvikling eller selvinnsikt å gjøre. Vi skriver også ofte om helse sett gjennom øynene til kvinner. Dette er ett av de emnene som skifter aller tydeligst fokus når vi ikke bruker mannen som mal. Vi skriver også en god del om seksualitet, om teknologi og om bærekraft. For å nevne noe.

Vi retter oss ikke til lesere som er i bestemte livsfaser. I stedet tenker vi at målgruppen vår er personer som har en mer generell interesse for å lese om samfunnet sett gjennom øynene til kvinner. Det innebærer at lesere i alle aldre og ulike faser av livet vil finne innhold som treffer.

Bidragsyterne

ALTSÅ bruker en stor del av pengene du betaler for abonnement til kvalitetsinnhold skrevet av gode journalister og spaltister, illustrert av flinke fotografer og illustratører.

Og det florerer av dyktige, modige, morsomme og nysgjerrige bidragsytere der ute!

Vi vet av egen erfaring at det å være frilanser ofte innebærer et press om å levere mer stoff for stadig mindre betaling. Vi vil ikke at våre frilansere skal kjenne på dette. Vi vil at de skal få nok betalt til at de kan leve av timelønna. Vi krever mye av reporterne våre når det gjelder språk og gjennomarbeidet innhold – da skal de naturligvis ha skikkelig betalt for det.

Etikk og miljø

Vi har valgt å trykke magasinet på trykkeri i Norge. Sånn vet vi helt sikkert at de som trykker magasinet, jobber under gode forhold. På trykkeriet tenker de på miljø, og trykken er selvfølgelig Svanemerket. Ved å trykke i Norge unngår vi også å forurense ekstra ved å transportere magasinet til Norge før det distribueres til leserne.

ALTSÅ er et magasin med mye stoff. Så mye at det skal vare i et kvart år, minst. Papiret er tykt, med vakker tekstur som gjengir bildene best mulig. Du skal merke at det er verdt å ta vare på, låne til en god venn og sette i bokhylla til slutt. ALTSÅ er ikke ment for å bli kastet rett i søpla, det skal kunne leve lenge og hentes fram igjen. Mye av innholdet er laget for å kunne være aktuelt i lang tid etter utgivelse.

Reklamefritt

ALTSÅ er fritt for reklame. Både skjult og synlig. Dette er for det første fordi vi ønsker å være redaksjonelt helt uavhengige. Vi vil ikke presses av store selskaper til å skrive om bestemte temaer bare for at de skal kjøpe annonser. Vi vil ikke binde oss til egne seksjoner tilpasset annonsørene eller til å skrive om noe annet enn det vi mener er det beste og viktigste vi kan presentere for deg som leser akkurat nå.

Et annet aspekt er at vi ikke ønsker å bidra til økt kjøpepress i en verden der bruk- og kastmentaliteten er en av årsakene til det store klimaproblemet vi har. Du skal ikke få følelsen av at du må kaste deg på mobilen og bestille deg en eller annen duppedings når du sitter og leser ALTSÅ. Vi vet på oss selv hvor lett det er å bli påvirket, og akkurat i vårt magasin skal du ikke behøve å slåss mot kjøpetrangen.

Du skal heller ikke bli eksponert for uoppnåelig perfekte modeller som indirekte forteller deg hvordan du bør se ut for å være vellykket eller vakker. Vi vil ikke ha retusjerte bilder i magasinet. Alle du ser bilder av i ALTSÅ, skal være ekte og naturlige. Og de skal være der fordi de har noe å si eller vise fram som vi tror du vil like, ikke fordi de skal få deg til å føle deg utilstrekkelig når du ikke ligner på dem.

Kunst

Siden vi ikke har annonser som tar opp plass i magasinet, bestemte vi oss for å høre om kvinnelige kunstnere kunne tenke seg å vise fram kunsten sin på de sidene som ellers ville vært brukt til reklame. Og det kunne de! Responsen var enorm. Vi ville vise kunst fordi det er noe annet enn journalistikk, og derfor gir det deg som leser en tilleggsopplevelse. Vi inviterte kvinnelige kunstnere fordi de tjener mindre enn sine mannlige kollegaer, og trenger dermed synlighet for å kunne leve godt av kunsten sin. Vi tilbyr en plattform der de kan vise fram uttrykket sitt til et nytt publikum.

Kunsten som blir vist fram på sidene våre, er der fordi kunstnerne selv ønsker å presentere seg der. Vi betaler ikke kunstnerne for å vise fram kunsten sin, og de presenterer ikke arbeider som er bestilt av oss eller laget til oss. Men vi stiller våre sider gratis til rådighet for kunstnere som ser verdien av eksponering til våre lesere.

Abonnement og løssalg

Vi startet med bare abonnement fordi vi trengte sikkerhet for at vi kunne drive mer enn bare ett og ett nummer. Men da vi fikk en base med abonnenter slik at vi hadde et grunnlag å drive for, åpnet vi også opp for løssalg i noen frittstående utsalgssteder. Vi selger også enkeltutgaver i nettbutikken vår, slik at de som ønsker å se hva slags innhold vi har, kan sjekke oss ut uten å binde seg til noe.

Kjøp ALTSÅ i nettbutikken

Analog pause

ALTSÅ er en sjelden analog pause fra det digitale kjøret. En mulighet til å hvile øynene og få ro til å høre din indre stemme. Dette magasinet er ikke ment for å bla fort gjennom i det digitale scrolle-tempoet vi ellers omgir oss med. Det gir deg i stedet en anledning til å finne roen, og til å slappe av samtidig som du får påfyll. En pause med mening, rett og slett.

Uavhengig

ALTSÅ er ikke del av noe mediekonsern. Ingen norske medieselskaper ville ha laget ALTSÅ.

Det er det flere grunner til. For det første er det nok ingen som ville satset på et papirmagasin i en tid der papirmagasiner har vært i fritt fall i flere tiår.

For det andre fordi kravene til lønnsomhet i de store konsernene er beinharde. ALTSÅ har som sitt første mål å gå i null. Vi er ikke der ennå, men vi er på god vei. Vi tror det ligger et grunnlag for å gå med solide overskudd på sikt – men vi har ingen eiere som krever utbytte helt fra starten. Det ville vært helt umulig.

For det tredje er hele ideen at vi skal lage mer enn et magasin. Tankegangen vår er at vi skal utvikle andre tilbud og tjenester i tråd med kjernesakene våre. Vi har allerede arrangert kurs, holdt utstilling, laget tv og arrangert filmvisninger. Og det kommer mer. Mye mer!

Starten

Gründer Ida Eliassen-Coker stiftet aksjeselskapet IEC Publishing for å gi ut ALTSÅ. Hun er sjefredaktør og daglig leder i selskapet, og hun er drivkraften i den videre utviklingen. For å få det hele i gang, lånte hun penger på rekkehuset sitt for å kunne betale for produksjonen av det første nummeret. I tillegg fikk vi muligheten til å søke pengestøtte fra stiftelsen Fritt Ord. De innvilget 200 000 kroner til å betale bidragsytere i de første utgavene. Dette var helt essensielt for at kunne  komme i gang. Fritt Ord har også senere støttet oss med penger til innhold.

Den aller viktigste startkapitalen var det likevel leserne som sørget for. Da vi åpnet for kjøp av abonnement 7. mars 2019, var det nesten tre måneder før det fantes noe magasin å lese. Denne troen på prosjektet allerede før noen kunne kvalitetssjekke noe som helst, var helt avgjørende for at vi kunne bestille opp saker og betale bidragsyterne. Vi har hele tiden kjent at vi har hatt en bølge av entusiasme og forventning i ryggen.Det gjør at vi hele tiden strekker oss det lille ekstra for å lage et produkt som holder høy kvalitet både på det journalistiske og det estetiske.

Eierne 

Ida Eliassen-Coker er hovedaksjonær i selskapet. Sigrid Bonde Tusvik er den nest største aksjonæren. I tillegg er det noen få andre medeiere som har vært med helt fra starten av.

Siden selskapet fortsatt ikke går i balanse, var det behov for å øke kapitalen sommeren 2020 for å sikre videre drift. Det ble gjennomført en emisjon, og vi fikk 1021 nye eiere. Eierandelene er av ulik størrelse, men de aller fleste kjøpte noen få aksjer hver.

Ansatte

Selskapet har fem årsverk av fast ansatte. Vi har et mål om å kunne utvide antallet ansatte i tråd med at vi øker aktivitetsnivået vårt. Du kan lese om hvem som jobber i ALTSÅ her. 

I tillegg er vi helt avhengig av alle de fantastiske frilanserne. Sammen med alle journalistene, skribentene, illustratørene, fotografene og kunstnerne forteller vi historier som får deg til å le og gråte. Som engasjerer og gir deg nye perspektiver. Og ikke minst: Som skal gi deg gir deg troen på et samfunn der kvinner og menn har samme verdi og lik tilgang på goder og posisjoner.

Sammen lager vi Norges viktigste magasin!

 

Teamet bak ALTSÅ

I tillegg til teamet nedenfor, lages ALTSÅ av vanvittig flinke skribenter, fotografer og illustratører. Så langt har over 100 personer bidratt til å lage de tre numrene. Navnene finner du i hvert nummer.

IDA ELIASSEN-COKER er sjefredaktør og grunnlegger. I juni 2021 fikk hun prisen «Årets nyskaper» av Oslo redaktørforening. Hun har journalistutdanning fra Høgskulen i Volda og State University of New York. Ida har også en bachelor i spansk fra The College of Saint Rose (2005) og en master i styring og ledelse fra OsloMet (2016) og har tidligere jobbet som blant annet frilansjournalist, kommunikasjonsansvarlig, og oversetter.

Per 30.05.2022 fungerer Ida som midlertidig styreleder.

Ida holder gjerne foredrag, kortere innlegg eller deltar i debatter eller panelsamtaler. Ta kontakt med Talerlisten.no

ida.eliassen-coker@altsa.no

Se Idas profil på LinkedIn

Inger-Lise Kvås Foto Marteline Nystad

INGER-LISE KVÅS er redaksjonssjef og teamets faste klippe, alltid sindig og grundig. Hun har mye erfaring fra avis, ukepresse og nett. Forkjærligheten for fotball og ballett er nesten like stor som forkjærligheten for katter. Inger-Lise har alltid hatt en dragning mot det urbane, men bygdejenta fra Telemark har trivdes ganske godt med tursko og vindjakke denne sommeren.

inger-lise@altsa.no

Se Inger-Lises profil på LinkedIn

KINE NORDGÅRD UGELSTAD er designer og studerer arkitektur på AHO. Hun har ti års erfaring fra designbransjen, og holder liv i det faget gjennom jobben i ALTSÅ mens hun lærer seg arkitekturfaget. Kine er på konstant jakt etter den perfekte sekken, og hun stiller alltid med ekstra klær fordi hun er livredd for å ødelegge en bra kveld ved å fryse.

k.ugelstad@gmail.com

Se Kines profil på LinkedIn

ISELIN SHUMBA er medeier og ALTSÅ-ambassadør og får jevnlig spørsmål om å bli tatt bilde av sammen med barn hun møter. Hun er også skuespiller, skribent og aktivist og legger ofte ut følelsesladde selfies på Instagram Stories midt på natten. Når Iselin brenner for noe, så blir det veldig, veldig varmt.

Iselinshumba@hotmail.com

Se Iselins profil på LinkedIn

TONE HAFSÅS jobber med å markedsføre ALTSÅ. Slår du opp Sprudlende i ordboka, er det et bilde av Tone du finner. Selv mener hun at hun har drevet med musikk i tre år uten å bli særlig flink, puslet med humor i et år uten å bli spesielt morsom og brukt tre år på en bachelorgrad som hun ikke helt vet hva er. Hund > katt.

Tone@altsa.no

Se Tones profil på LinkedIn

RANDI LARSEN er medeier og visuelt ansvarlig i ALTSÅ. Hun driver i tillegg Studio Larsen, hvor hun er rådgiver, designer og art director. Randi gjør sitt beste for at verden skal bli et bedre sted, og som de fleste i teamet elsker hun hest og katt. Og ALTSÅ.

randi@studiolarsen.no

Se Randis profil på LinkedIn

Styret i IEC Publishing AS

JUNE LORETTA BREFÄLT fra Åmotfors i Sverige jobber som sosialkonsulent i Oslo Kommune. Hun har studert journalistikk ved SSCC i Seattle, Kvinnovitenskap ved Universitet i Göteborg og sosiologi ved Karlstad Universitet.

STEINAR ELIASSEN fra Tromsø er administrerende direktør i sjømatekselskapet Norfra AS, som han startet i 1984. Han er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole og er styreleder i Fiskekjøpernes Forening.

JAVAD MUSHTAQ fra Halden er nestleder i EAT,  grunnlegger og leder av MAK, MinMentor og JM Ventures, og er også leder av Global Shapers Oslo, et initiativ av World Economic Forum. Han sitter i en rekke styrer, advisory boards og var med som den yngste i regjeringens ekspertutvalg for livslang læring. Hans arbeid er anerkjent nasjonalt og internasjonalt, og han har vunnet en rekke priser for sitt samfunnsengasjement.

Se Javads profil på LinkedIn