investering

Vil du eie en del av ALTSÅ?

Vi åpner vi snart for at våre lesere kan få kjøpe aksjer i selskapet som eier ALTSÅ, IEC Publishing AS. Laveste investering i denne emisjonen vil være overkommelig for de fleste. Følg med for mer informasjon.