(+) Zeshan Shakar er redd for å glemme. Derfor skriver han

Forfatteren av Tante Ulrikkes vei skriver for å huske hvem han selv var og hva han har opplevd. I romanene sine gir han Oslos østkant en plass i litteraturen.     Forfatter og statsviter Zeshan Shakar etablerte seg med et brak i 2017 da han debuterte med romanen Tante Ulrikkes vei. Siden den gang har […]

Slik beskytter du deg selv på nettet

Har du noen gang logget deg på et åpent nettverk? Hvis du leser denne saken, gjør du antagelig ikke det flere ganger.

Vi lever i en tid der vi deler enorme mengder data om oss selv på nettet, uten å nødvendigvis vite hva det gjør med oss eller hva den kan brukes til. Entreprenør og tech-ekspert Isabelle Ringnes forteller oss hva vi kan gjøre for å beskytte oss selv på nett.

Dette kan du gjøre for å være mer rustet i den digitale verden: 

1. Begrens antall tjenester

Ringnes forteller at det første vi kan begynne med er å begrense antall apper og tjenester vi bruker. 

– Vær kritiske til hvilke tjenester du laster ned og gir fra deg informasjon til.

2. Gode passord

Det å ha gode passord er kjempeviktig, mener Ringnes. 

– Dessverre er de fleste passordene våre 1-2-3-4-5-6 eller passord, og jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er å ha gode, sterke, uforståelige passord, med alle mulige tegn og tall, og store og små bokstaver, for å gjøre det tilnærmet umulig å gjette seg frem til.

Ulempen med gode passord er at de er vanskelig å huske, forteller Ringnes. Men dette finnes det også løsninger på: Dashlane og Onepass er passordbank-tjenester som husker og beskytter passordene våre på en trygg måte. Også Google og Apple har innebygde varianter av dette i programmene sine.

3. Ulike passord til ulike tjenester

Det at dataen din kommer på avveie kan være på grunn av eget slums, mener Ringnes. Har du like passord på mange ulike tjenester, er faren større for at dataen din havner i feil hender.  

– Bruk ulike passord på alle de viktigste tjenestene du bruker, slik som sosiale medier-kontoer og e-postkontoer. Dersom én tjeneste blir hacket og passordet ditt kommer på avveie, så står du ikke i automatisk fare for at alle de andre kontoene dine blir overtatt også, sier hun, og legger til at det også er lurt å bytte passord ofte.

For å være på den sikre siden, så kan du sjekke om passordet ditt har blitt hacket her

4. Tofaktorautentisering

Tofaktorautentisering er en totrinn innlogging der du bruker ekstra koder, en egen app eller sms til mobil eller e-post for å logge deg inn, i tillegg til eget passord. Dersom passordet ditt blir hacket, vil kontoen din fremdeles være trygg, forteller Ringnes. 

– Ta tofaktorautentisering på alle tjenester der det er mulig. Det tar litt lenger tid å logge inn, men det er virkelig verdt det. 

Ringnes mener at tofaktorautentisering kunne hjulpet oss å unngå mange uheldige situasjoner.

Det burde være påbudt, mener hun. 

5. Redigere personverninnstillinger

De fleste tjenester har personverninnstillinger, forteller Ringnes. Her kan du justere hvilke data som samles inn om deg.  

– Du kan gå inn og huke av hva du vil at skal lagres om deg, hvordan tjenesten kan kommunisere med deg og om det er greit at de følger deg rundt på nettet med såkalte cookies.

ENKLE GREP: At dataen vår kommer på avveie kan være grunn til eget slums, sier Ringnes. Enkle grep som gode passord og ulike passord til ulike tjenester er noen av tingene vi kan gjøre for å beskytte oss selv i den digitale verden.

6. Vær kritisk til hvilken informasjon du deler om deg selv på nettet

Det er viktig å være bevisst på hva slags informasjon du deler om deg selv og ikke minst barna dine på nettet, hevder Ringnes, og understreker viktigheten av å være bevisst på det man deler.

– Vi lever i en usikker tid, med geopolitiske spenninger kombinert med en eksponentiell utvikling av teknologi, og vi vet ikke helt konsekvensene av dette på sikt, så noen ganger er det bedre å være føre var, særlig i forhold til personlig informasjon.

Personlig informasjon vi kan være bevisste på at vi deler kan være alt fra ting som bosted, telefonnummer, politiske og religiøse holdninger, seksualitet eller lignende.

Det kan være fint å ha et bevisst forhold til hvilken informasjon vi deler, på hvilke plattformer og til hvilket publikum, hevder Ringnes. 

7. Surf usynlig på nett

Ønsker du ekstra beskyttelse, kan du bruke VPN som er private nettverk, sier Ringnes. 

– Da surfer du usynlig på nett, IP-adressen din er skjult og det krypterer hva du ser på nett. 

VPN kan man bruke ved å laste ned en app på telefonen eller på Mac og PC.   

8. Ikke koble deg på offentlig, åpent WIFI

Ringnes ber oss holde oss unna offentlig åpent WIFI.  

– Disse nettverkene mangler ofte tilstrekkelig kryptering, noe som betyr at data som personlige meldinger og passord kan være synlige for uautoriserte brukere som deler nettverket. 

Her er man også sårbar for man-in-the-middle-angrep, mener Ringnes. Det vil si at angriperen kan avlytte eller manipulere dataene som sendes frem og tilbake.  

– Hackere kan lage falske Wi-Fi-hotspot med lignende navn som offentlige nettverk som også gir dem sjansen til å overvåke deg og stjele personlige opplysninger. 

9. Ha alltid den ferskeste programvaren

Sist mener Ringnes at noe av det viktigste du gjør, er å alltid ha den ferskeste programvaren. 

– Når du får irriterende meldinger om at du skal oppdatere telefonen din eller et eller annet system, så gjør alltid det! Ha alltid den siste oppdateringen av et operativt system på Mac, PC, mobil, telefon, bil eller TV. 

Når vi opererer på foreldede systemer, så finnes det masse sikkerhetshull som ondsinnede aktører kan komme seg gjennom, forteller Ringnes. Ved å holde oss oppdatert på programvarer vil vi gjøre oss selv mindre sårbare for aktører som ikke har gode hensikter, mener hun.

– Å legge ansvaret på individet er en skjør løsning på et stort problem

Hvordan vil Arbeiderpartiet redde jobbene når kunstig intelligens får innpass på norske arbeidsplasser? Det spør KI-forsker Inga Strümke. Nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, mener at norske arbeidstakere allerede er i gang med omstillingen.

En stor undersøkelse viser at hele 49 prosent er bekymret for at kunstig intelligens vil ta over jobbene deres. Førsteamanuensis og forsker innen kunstig intelligens ved Norwegian Open AI Lab på NTNU, Inga Strümke, spør hva som Arbeiderpartiets politikk er for å redde arbeidsplasser.

– De aller fleste som sier at de er skeptiske til kunstig intelligens, sier at de er redde for å miste jobben. Hvis ikke det her er en sak som snakker rett til Arbeiderpartiet sin kjernepolitikk, så vet ikke jeg, sier Strümke og understreker at ansvaret for å omstille seg i arbeidslivet ikke hører hjemme på individnivå, men bør være et politisk ansvar.  

– Vi omstiller oss hele tiden

Nestleder i Arbeiderpartiet og kunnskapsminister Tonje Brenna mener norsk arbeidsliv er godt i gang med den omstillingen Strümke etterlyser.

– Det som ofte skjer når vi snakker om omstilling, er at vi sier at vi må begynne med det. Men sannheten er at norsk arbeidsliv og norske arbeidstakere har omstilt seg hver eneste dag i veldig mange år allerede, mener Brenna. 

Kunnskapsministeren anerkjenner at kunstig intelligens vil påvirke arbeidslivet på en annen måte enn før, og at vi vil stå overfor nye typer endringer enn det vi har erfart tidligere, men også dette kommer vi til å klare, mener hun.  

Har Arbeiderpartiet noen konkrete tiltak for å ivareta arbeidstakere i de endringene som kommer i arbeidsmarkedet med kunstig intelligens?

– Vi vet at KI vil bety omstilling for mange arbeidstakere, og nettopp for å ruste oss for dette legger regjeringen nå frem en egen KI-milliard. Sammen med partene i arbeidslivet skal vi bruke denne til å få bedre kunnskap og forskning, og dette vil også føre til mer kompetanse i arbeidslivet.

OMSTILLINGSDYKTIGE: Kunnskapsminister Tonje Brenner mener at Norges arbeidstakere er omstillingsdyktige. Vi er allerede i gang med å omstille oss, så også dette vil gå bra, hevder hun.

Gode forutsetninger

Brenna vektlegger viktigheten av det tette samarbeidet mellom myndigheter, arbeidslivets parter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Det er dette samarbeidet vi må bruke godt i omstillingen, mener hun. Etter hennes mening gjør dette samarbeidet at vi har verdens beste forutsetning for å takle endringene som kommer.

Her er også utdanningssystemet et viktig ledd, mener Brenna, og forteller at det oppdateres hele tiden i tråd med de nye teknologiske endringene og ny utvikling. 

– På mitt felt jobber vi mye med digitalisering av skolen. Der er jo partene inne og diskuterer med oss, da inviterer jeg som kunnskapsminister kommunene, lærerorganisasjonene, skoleforbundet, ulike interessenter, forskere, de som jobber på høyskole og universitet, og så sammen diskuterer vi hvordan vi håndterer den nye teknologien inn i skolen. Så dette gjør vi hver eneste dag allerede.

Nye jobber krever ny kompetanse

KI-forsker Strümke ser imidlertid ikke noe til at den kompetansen som vil kreves for de nye jobbene som vil oppstå, er underveis.

– Ja, det kommer til å oppstå nye jobber, men det betyr jo ikke at den nye kompetansen til de nye jobbene bare oppstår.  

Under den første industrielle revolusjonen, da vevemaskinene kom, måtte arbeiderne flytte tilbake til bygda. Vi trengte ikke lenger mennesker til å veve, forteller hun.

– Hva er tilsvarende situasjon nå? Hvordan ivaretar vi disse menneskene? spør Strümke.

Er det noe vi kan gjøre som enkeltpersoner for å være mer rustet i jobbmarkedet?

– Jeg mener at ansvaret ikke hører hjemme på individnivået i det hele tatt. Ingen enkeltpersoner kan for eksempel løse klimakrisen. Kjøttbransjen er jo det mest uetiske vi noen gang har skapt. Det at enkeltpersoner bestemmer seg for å spise mindre kjøtt, er en veldig lite koordinert, lite robust måte å løse det på. 

Når ansvaret først havner på individnivå, slik som nå, mener Strümke at det viktigste vi gjør er å skjønne hva som foregår. Eksempelvis er det viktig å være bevisst på at kunstig intelligens manipulerer oss gjennom databaserte anbefalingssystemer. Vi kan være bevisst på at vi blir manipulerte når vi ikke klarer slutte å scrolle.

– Dette er likevel en skjør løsning på et stort problem, understreker hun.

POLITISK ANSVAR: Den nye kompetansen som de nye jobbene vil kreve er ikke noe som oppstår av seg selv, mener Strümke. Å sørge for en bedre omstilling i arbeidslivet er et politisk ansvar, understreker hun.

Politikerne har ansvar for offentlig sektor

Kunnskapsminister Tonje Brenna mener at politikernes ansvar er å levere et godt innhold i skolen.

Tenker du at politikerne har et ansvar for å endre kompetansen i arbeidslivet med de endringene som kommer med kunstig intelligens?

– For private bedrifter vil det gå over ende hvis de ikke henger med, så de må omstille seg. Det politiske ansvaret handler om å levere kompetente medarbeidere som har gått skoleløp hvor de håndterer den digitale virkeligheten de skal ut i, og det mener jeg norsk skole er veldig godt skikka til, mener Brenna. 

– Vi leverer også verdens beste arbeidstakere til offentlig sektor. I offentlig sektor har vi et større politisk ansvar for å sørge for å omstille arbeidstakere.

Brenna forteller at regjeringen derfor har begynt med en stor, ny digital strategi for offentlig sektor. 

– Vi har sagt at vi skal bruke en milliard kroner på forskning på blant annet kunstig intelligens de neste fem årene. For å både ta innover oss hva det betyr, hva det krever av oss og hvilke politiske beslutninger vi må ta, sier Brenna.

I tillegg foregår et tett samarbeid med EU, forteller hun. Fordi kunstig intelligens har en grenseoverskridende natur, er vi helt avhengig av samarbeid, mener hun.

Regulering av kunstig intelligens

Reguleringer vil gi et regelverk for hvordan kunstig intelligens skal utvikles og brukes. I dag lener Norge seg på EU-kommisjonens utvikling av regelverk for KI. Strümke mener vi har kompetanse nok i Norge til å lage egne reguleringer av kunstig intelligens, men vi er allerede for langt bakpå til å skulle begynne med det nå, påstår hun.  

Har du noen tanker om hvorfor Norge er bakpå her?

– Det ene er jo at vi har en regjering med partier som ikke tradisjonelt har vært veldig teknologi-bejaende. Og det forundrer meg, for jeg tenker jo at Arbeiderpartiet har drømmesaken sin her nå.

– Kanskje det bare er litt mangel på… Jeg har ikke lyst til å si kriseforståelse, men mangel på forståelse for hvor viktig dette er nå. 

Deepfakes og desinformasjon

En av Strümkes bekymringer er at det ikke finnes regulering av falskt innhold på nettet. I dag florerer det av falskt innhold, forteller Strümke. Blant annet deepfakes, som er AI-genererte bilder og videoer som fremstår ekte.

– Det er jo megaforbudt å forfalske i den fysiske verden, mens i den digitale verden har det blitt sånn at alle bare sier å nei, nå er det masse falske greier. Men man kunne jo tenkt da at man kunne si at det ikke er lov å forfalske. 

Hadde det vært en løsning å forby digital forfalskning?

– Altså, det er masse utfordringer rundt det. Det ene er jo hvordan skal du regulere noe på internett og i den digitale verden? Hvordan skal du ettergå det her? Skal politiet begynne å forfølge alle sammen som legger ut AI-genererte bilder? 

– Det er veldig mange praktiske utfordringer her. Men det jeg liker veldig dårlig er at vi sier hm, det blir vanskelig, la oss ikke engang diskutere det. Det er trist at vi ikke er i gang med de diskusjonene engang. For det kommer til å bli vanskelig, men det blir ikke noe lettere å la være.

Kunstig intelligens eksisterer ikke i et lovløst rom

Brenna oppfatter ikke behovet for regulering av kunstig intelligens på samme måte som Strümke. 

– Alle opplever nå at utviklingen går fort, uansett hvor mange lovforslag noen legger frem, så føles det likevel som at det går veldig fort, mener Brenna. 

Det vi må huske på, vektlegger hun, er at kunstig intelligens ikke opererer i et lovløst rom. 

– Reglene for personvern, likestilling og diskriminering gjelder. Forbrukerrettighetene dine gjelder også enten de kommer til uttrykk i et digitalt rom eller analogt rom, så vi må ikke heller snakke om kunstig intelligens som noe som skjer på siden av alt annet.

Det finnes jo en del ny utvikling med generativ AI, der det ikke finnes reguleringer. Som for eksempel ved deepfakes og desinformasjon. Hva tenker du om det?

– Nei, og det er åpenbart en del dilemmaer knyttet til dette. For eksempel at veldig mange av de plattformene som brukes for å formidle ting som kanskje ikke er lovlige, de er ikke i Norge, men som nordmenn kan man likevel finne de plattformene gjennom sine digitale verktøy. 

Det at vi bruker sosiale medier som tilhører helt andre steder i verden gjør at samarbeidet med EU og andre land er desto viktigere, påstår Brenna.  

– Og så mener jeg at det understreker en veldig viktig ting; nemlig at vi må lære barna våre å tenke kritisk, og vi som voksne må fortsette å tenke kritisk, og tenke gjennom: er det jeg ser sant? Og gjøre hverandre i stand til å tyde og tenke kritisk om informasjonen vi får.

Hva vil dere gjøre for å hindre at det havner for mye ansvar på enkeltindividet?

– Jeg tror det viktigste vi gjør alle sammen, det er når vi scroller oss ned og godtar et eller annet premiss for å logge inn et sted, så må vi vite hva vi har lest. Det tror jeg nesten ingen av oss kan ha samvittighet på, at vi faktisk leser hva vi godtar. Det er jo liksom regel nummer en for oss alle.

(+) Menn er leger, kvinner er sykepleiere. Det er hvertfall det Google Translate forteller oss

Vi må passe på at kunstig intelligens ikke blir en teknologi som forsterker sosial ulikhet, mener tech-gründer Isabelle Ringnes. TEMA KUNSTIG INTELLIGENS: Tre eksperter om sine fem største bekymringer knyttet til kunstig intelligens. I dag: Isabelle Ringnes LES OGSÅ: (+) De som bruker AI, vinner kampen om jobbene i framtida – ALTSÅ(+) – Aldri i […]

(+) Algoritmene som sender folk i fengsel

Kunstig intelligens har allerede begynt å endre hvordan det amerikanske rettssystemet fungerer. Det er en kjent sak at en svart person oftere blir kjent skyldig enn en hvit person i amerikanske domstoler. Amerikanske dommere har i mange år allerede brukt et system som heter COMPAS til å sortere store datamengder, og beregne hvor sannsynlig det […]

(+) – Aldri i livet om Andrew Tate hadde fått den oppmerksomheten han har i dag for tyve år siden

Kunstig intelligens forsterker motsetninger. Dette er en av professor Morten Goodwins største bekymringer med den nye teknologien. TEMA KUNSTIG INTELLIGENS: Tre eksperter om sine fem største bekymringer knyttet til kunstig intelligens. I dag: Morten Goodwin LES OGSÅ: (+) De som bruker AI, vinner kampen om jobbene i framtida – ALTSÅ Professor i kunstig intelligens ved […]

(+) De som bruker AI, vinner kampen om jobbene i framtida

Alle bør å ta i bruk kunstig intelligens. Så fort som mulig. Ellers er teknologiekspert Silvija Seres redd for konsekvensene. TEMA KUNSTIG INTELLIGENS: Tre eksperter om sine fem største bekymringer knyttet til kunstig intelligens. I dag: Silvija Seres Matematiker, forfatter og teknologiinvestor Silvija Seres mener det er nytteløst å forsøke å stoppe bruken av kunstig […]