(+) Kvinnelig syklus påvirker arbeidshverdagen

En betydelig andel av arbeidsstyrken i Norge opplever hormonelle svingninger hver måned. Er det på tide å tenke nytt for en tilpasset arbeidshverdag? Tekst: Maria Andersson Foto: Malin Westermann – Al...

(+) Kvinnelege aksjonistar kan auke sjansen for støtte

Forskarar har sett på kvinners rolle i demonstrasjonar. Når kvinner deltek, aukar sjansen for gjennomslag, skriv dei. Tekst: Hanna Huglen Revheim Tre politibetjentar har eit fast grep om kroppen til d...

Seksuelle overgrep mot barn skal ikke velsignes av staten

LEDER: Hvis den seksuelle lavalderen senkes, vil ikke det han gjorde lenger være et overgrep. Da er vi mange som blir sittende alene med skammen.

Kvinnehelsen er 36 ganger mindre verdt enn Follobanen

Kvinnehelseutvalget understreker det vi allerede visste om likestillingen i helsevesenet. Men hva hjelper det, når ingen vil løse problemet?

Ida Eliassen-Coker, sjefredaktør og grunnlegger

ALTSÅ går digitalt – Hvordan havnet vi her?

LEDER: Fra å være et stolt, motstrøms papirmagasin i en digital verden, er vi nå en del av den.