FORSLAG: Helseminister Ingvild Kjerkol er ventet å legge fram forslag til ny abortlov i løpet av våren. Det kan bli en jevn kamp i Stortinget for å få flertall.

Uvisst om det blir flertall for ny abortlov
Publisert:

De partiene som er for å utvide grensen for selvbestemt abort, har ikke flertall på Stortinget. De er derfor avhengige av utbrytere fra andre partier.

Kampen om ny abortlov vil stå på Stortinget. Det er ventet at helseminister Ingvild Kjerkol vil legge fram forslag til ny abortlov i løpet av våren. Kjerkol er selv tilhenger av å øke grensen for selvbestemmelse til 18 uker, slik også partiet hennes Arbeiderpartiet er. Det er derfor ventet at hun vil legge fram forslag om dette. Men hva som skjer i Stortinget, er ikke gitt på forhånd. Det kreves 85 stemmer for å få flertall for en sak der. Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MDG og Venstre er de partiene som ønsker å utvide grensen for selvbestemmelse. Til sammen har de bare 80 representanter.

Det kan derfor bli en jevn kamp om hvor grensen skal gå for selvbestemt abort. Ifølge VG kan det stå om bare en stemme eller to.

Vil trolig få stemme fritt

For at det skal bli en utvidelse av grensen for selvbestemmelse, må minst fem representanter fra partier som egentlig ikke ønsker å utvide grensen, stemme mot standpunktet til eget parti. Det har vært tradisjon i flere partier for å fristille representantene i saker som handler om verdispørsmål, og det er ventet at flere av partiene vil gjøre det i spørsmålet om abortlov. Det vil i så fall innebære at hver representant kan stemme i henhold til sin egen overbevisning, og ikke trenger å følge partiet sitt standpunkt i denne saken.

Ifølge VG er det først og fremst Fremskrittspartiet som kan bli redningen for en eventuell ny abortlov. To av Frp-erne som VG har snakket med, sier de kommer til å stemme for 18 uker. Det gjelder Himanshu Gulati og Sivert Bjørnstad. To andre Frp-ere, Terje Halleland og Morten Wold, sier til avisen at de ikke har bestemt seg, men at de ikke er fremmede for å være med på en utvidelse. Silje Hjemdahl, også hun fra Frp, sier til VG at hun ikke har bestemt seg for hva hun vil stemme, og viser til at det pågår en høring.

Hvis alle disse fem fra Frp velger å stemme for 18 uker, vil det etter alt å dømme være flertall for dette. Det gjelder selv om primærstandpunktet til Rødt og SV er å utvide grensen til uke 22. Disse partiene ønsker med andre ord at grensen for selvbestemt abort skal gå ved levedyktighet for fosteret. Det er ventet at disse partiene vil stemme for 18 uker hvis det ikke blir flertall for primærstandpunktet deres. En annen grunn til å tro at forslaget fra regjeringen er garantert alle 80 stemmene fra de partiene som ønsker en utvidelse, er at det ikke er forventet at disse partiene vil fristille representantene sine.

Splittelse i regjeringen

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er splittet i synet på abortloven. Senterpartiet ønsker å beholde dagens grense, som er på 12 uker.

Abortutvalget som la fram sin innstilling i fjor høst, anbefaler at grensen for selvbestemmelse blir satt til 18 uker. De har også anbefalt å beholde abortnemndene for abortsøkende kvinner mellom uke 18 og uke 22. Det er knyttet spenning til hva helseministeren vil foreslå når det gjelder nemndene, og også til hva utfallet i Stortinget blir også med tanke på nemnder.

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her