ØKNING: Unge kvinner har størst prosentvis vekst i snusbruken her i landet. ILLUSTRASJONSFOTO: iStock

Snuser du?
Publisert:

Hvis du er kvinne og under 35 år, er sjansen stadig større for at svaret er ja.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I den ferske oversikten over nikotinbruken blant norske kvinner og menn kan vi lese at unge kvinner fortsetter å snuse stadig oftere. På ti år har kvinner som snuser daglig i aldersgruppen 25-34 år økt med fem-gangeren, fra fem prosent i 2013 til 23 prosent i 2023. Mens menn i samme aldersgruppe har hatt en forsiktig tilbakegang de siste par årene, så øker snusbruken blant unge kvinner fremdeles kraftig år for år. Det er likevel flere menn enn kvinner som snuser, alt i alt. Blant menn mellom 25 og 34 er det 34 prosent som putter en pose snus under leppa flere ganger om dagen. Dette er den aldersgruppen blant begge kjønn der flest snuser, og den prosentvise økningen er klart størst blant kvinnene.

Alt i alt er det 11 prosent av kvinnene her i landet som snuser på daglig basis. Tallet for menn er 21 prosent. Blant menn er det i aldersgruppen 35-44 år hvor det er nestflest som snuser. Men for k vinner er det blant de yngste, fra 16 til 24, man finner de nestivrigste snuserne. Faktisk er det nesten like mange av begge kjønn som snuser blant de yngste. Her er tallene 22 prosent for menn og 17 prosent for kvinner. Som en kuriosa kan vi nevne at det er noen snusere også i besteforeldregenerasjonen. En prosent av kvinnene og seks prosent av mennene over 65 har denne vanen.

Flere røyker

SSB har også undersøkt hvordan det står til med røykerne blant oss. Selv om tallet har blitt lavere år for år i mange tiår, så er det en økning i antallet som røyker av og til, gjerne kalt festrøykere, i alle aldersgrupper. Økningen er størst blant de yngste, og tydeligst blant de unge kvinnene. Faktisk festrøyker så mye som 15 prosent av kvinner mellom 16 og 24 år. For de unge mennene er tallet 18 prosent.

Det er også en svak økning i tallet på unge kvinner som røyker daglig. Dette gjelder blant de aller yngste kvinnene, og også blant kvinner 55-64 år. For menn er det en svak økning i de fleste aldersgrupper av dagligrøykere. Men totaltallene er imidlertid lave for både kvinner og menn. I gjennomsnitt er det sju prosent av alle kvinner her i landet som tenner seg en eller flere sigaretter daglig, og åtte prosent av mennene som gjør det samme.

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her