UENIGE: Flertallet av medlemslandene i EU har ikke klart å bli enige om hvordan voldtekt skal defineres. FOTO: iStock.

Utelot voldtekt som en voldsform
Publisert:

EUs direktiv om vold mot kvinner har utelatt voldtekt som en voldsform. Bakgrunnen er juridiske uenigheter og forskjeller i definisjon mellom landene, og hvordan de juridisk sett definerer voldtekt som et lovbrudd. 

Det var The Irish Times som først omtalte saken. 

Mange av landene har kjempet for å komme fram til en enstemmig juridisk definisjon av voldtekt. Rådet, som består av EUs medlemslands regjeringer, har bestemt seg for å avvise inkluderingen av den juridiske definisjonen av voldtekt. 

En av de største utfordringene har vært å få flertallet av medlemslandene til å forstå at en trenger en samtykkebasert voldtektsparagraf. Det uttaler svenske Evin Incir som er medordfører for borgerrettighetsutvalget i EU til Euractiv. Striden handler om voldtekt skal defineres ut fra en samtykkelov, som de fleste EU-land ikke har. Voldtekt vil dermed også i fremtiden bli overlatt til straffeloven i de ulike EU-landene. 

Skuffende er ordet støttegrupper og politikere bruker om avgjørelsen om å utelate voldtekt etter juridisk definisjon i den europeiske unionens første direktiv om vold mot kvinner og vold i hjemmet – som nettopp har som mål å beskytte kvinner. 

Motarbeidelse av Frankrike og Tyskland

Det var måneder med tøffe forhandlinger om saken, sier det irske medlemmet av Europaparlamentet, Frances Fitzgerald, til avisa The Irish Times. 

– Som hovedforhandler for Europaparlamentet i denne saken, er det med en bitter følelse av skuffelse og sinne at det ikke ble funnet noen kompromissformuleringer som inkluderer voldtektsforbrytelse i dette direktivet, sier hun til The Irish Times. 

Hun anklager den franske og tyske regjeringen for å motarbeide dette arbeidet og stemme imot forslaget om voldtekt i direktivet. 

Ikke en politisk prioritet

Rachel Morrogh, som er leder for Dublin voldtektskrisesenter, sier til avisa The Irish Times at hun mener at dette vil gjøre ulikhetene som allerede eksisterer på feltet over hele Europa større, og at det også vil forsterke dem. 

– Det illustrerer at hindringer for fremgang er større enn motet for noen medlemsland til å overvinne dem. Å inkludere voldtekt i direktivet var viktig av både juridiske og symbolske årsaker, og utelukkelsen av det sender et tydelig signal til ofre og overlevende over hele Europa om at det ikke er en politisk prioritet.

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her