LOVNAD: Denne uka gikk justisminister Emilie Enger Mehl ut i VG og sa at hun lover at en partnerdrapskommisjon skal opprettes i år. Her fra aksjonen for rettssikkerhet, trygghet og retten til å leve forrige fredag utenfor Grønland politistasjon. Til venstre Line Kolstad Rødseth. FOTO: Rikke Øren

Kommisjonen som skal forhindre nye partnerdrap
Publisert:

Den er etterlengtet og hilses velkommen av mange som jobber mot partnervold. I løpet av året skal partnerdrapskommisjonen være på plass.

– En partnerdrapskommisjon vil kunne gå systematisk gjennom og se punkt for punkt hvor en kan gjøre noe annerledes, sier Ane Fossum, leder i Krisesentersekretariatet.

Hun er svært positiv til at det nå skal opprettes en partnerdrapskommisjon.

Tre av de sju drapene som er begått i årets to første uker, etterforskes som partnerdrap. Justisminister Emilie Enger Mehl sier at det går sterkt inn på henne. Hun lover å opprette en partnerdrapskommisjon innen utgangen av 2024. En slik kommisjon skal gjennomgå drapssaker der gjerningspersonen er nåværende eller tidligere partner. Formålet med å gjennomgå disse sakene, er å lære av feil og å videreutvikle arbeidet med å forebygge alvorlig partnervold og partnerdrap.

Det var VG som først omtalte saken

I lys av partnerdrapsutvalget som ble opprettet i 2018, ble det derfor foreslått at det skulle opprettes en “havarikommisjon” for partnerdrap. For to år siden lovet justis- og beredskapsdepartementet at i 2023 skulle kommisjonen være på plass. Da VG spurte Mehl i går om hvor den var blitt av, sa hun at hun ikke visste hvorfor statsrådene før henne ikke hadde tatt tak i det. 

I statsbudsjettet for 2022 bevilget Stortinget 2 millioner kroner til opprettelse av en partnerdrapskommisjon, ifølge Stortinget sine nettsider. Fra 2023 er det årlig satt av en sum på 10 millioner kroner til en permanent partnerdrapskommisjon, ifølge proposisjonen fra regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024–2028)— Trygghet for alle. 

– Jo før, jo bedre


Ragnhild Hennum, leder for partnerdrapsutvalget, har tidligere sagt til Dagsavisen at saker om partnervold må prioriteres i det praktiske arbeidet, ikke bare i festtaler. Derfor er hun nå glad for at justisministeren tydelig har uttrykt at de lover at en partnerdrapskommisjon vil være på plass i løpet av året. 

Vil opprettelse av en partnerdrapskommisjon kunne bety noe?

– Ja. Jo før, jo bedre. En partnerdrapskommisjon må til for at en skal lære av partnerdrapene, og bruke lærdommen til å forbedre de ulike offentlige instansenes ressurser til å gjøre noe med det. Kommisjonen er ment til å kunne fungere som en læringsplattform, sier Hennum til ALTSÅ. 

TA LÆRDOM: Ragnhild Hennum, leder for partnerdrapsutvalget som ble satt ned i 2018, er opptatt av at parnerdrapskommisjonens arbeid skal gi lærdom til å forbedre de ulike offentlige instansene, og ikke bare i politiet. FOTO: Universitetet i Oslo.

– Et stort rom for forbedringer

Daglig leder i Krisesentersekretariatet, Ane Fossum, sier til ALTSÅ at partnerdrapsutvalget var veldig tydelige på at de ønsket å få på plass en partnerdrapskommisjon. 

Hun mener nå at det er på høy tid. 

– Drapene i januar har vist oss at her er det et stort rom for forbedringer. Hvis politiet ikke klarer å finne noe feil når de gransker seg selv i slike saker, så er det tydelig at det er noe som skurrer. Da kan en partnerdrapskommisjon gå dette etter i sømmene. 

Fossum legger samtidig vekt på at dette problemet er mye større enn politiet. 

– Vi må også se på tidlig innsats – hvordan vi for eksempel kan hjelpe voldsutøvere til å tåle et samlivsbrudd, triggere som gjerne kan være utløsende for at partnervold og i verste fall et partnerdrap skjer. 

NOE SOM SKURRER: – Hvis politiet ikke klarer å finne noe feil når de gransker seg selv i slike saker, så er det tydelig at det er noe som skurrer. Det sier daglig leder i Krisesentersekretariatet, Ane Fossum, om hvorfor det er viktig at en partnerdrapskommisjon opprettes og kan hjelpe politiet i dette arbeidet. FOTO: Kristine Marie Grøtterud

Lære av systematisk svikt

Jane Dullum har doktorgrad i kriminologi, jobber med spørsmål knyttet til rettsapparatet og vold i nære relasjoner, og var i 2020 prosjektleder for forskningen Velferdsforskningsinstituttet NOVA utførte på omvendt voldsalarm.

Hva kan en nyopprettet partnerdrapskommisjon bidra med? 

– Jeg tenker at det er veldig viktig å gjennomgå de drapene som har skjedd. Da kan vi se om det har vært noen systematiske svikt. Hvis vi gjennomgår historikken i sakene, kan vi lære av det og bruke dette forebyggende i arbeidet med partnervold og partnerdrap. Målsetningen bør være at vi får læringspunkter slik at partnerdrap reduseres. 

Da partnerdrapsutvalget gikk gjennom de 19 partnerdrapssakene som de undersøkte, viste det seg at disse partnerdrapene skjedde etter ett eller flere forvarsler, og at alle ofrene og gjerningspersonene hadde én eller flere levekårsutfordringer.

Hva sier det oss? 

– Det er viktig kunnskap. Spørsmålet om hvordan de har vært ivaretatt av hjelpetjenester, vil være viktig lærdom i partnerdrapskommisjonens framtidige arbeid.

IVARETAKELSE I HJELPETJENESTENE: Jane Dullum sier til ALTSÅ at det vil kunne være viktig lærdom for partnerdrapskommisjonen å se på hvordan både voldsoffer og voldsutøver har blitt ivaretatt av hjelpetjenestene i forkant av partnervold og partnerdrap. FOTO: OsloMet.


Økning i partnerdrap

Tre av de sju drapene som hittil er begått i år, blir etterforsket som partnerdrap. 

Ifølge tall fra VG som har gjort en partnerdrapsstatistikk, er det 15 drap som etterforskes som partnerdrap i 2023. Ifølge statistikken må en helt tilbake til år 2000 for å se lignende tall.

I justiskomiteens arbeid om bedre forebygging og bekjempelse av partnerdrap kan man lese at hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. De fleste drepte er kvinner, og kvinner har større sannsynlighet for å bli drept av sin nåværende eller tidligere kjæreste, samboer eller ektefelle enn av noen andre. Komiteen viser videre til at det i syv av ti tilfeller av partnerdrap var registrert partnervold i forkant av drapet. 

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her