FØDSEL: Kvinner som har individuell samtale med jordmor etter fødsel, rapporterer om en bedre opplevelse av sykehusoppholdet. ILLUSTRASJONFOTO: iStock

Samtale med jordmor etter fødsel viktig for kvinner
Publisert:

Ikke alle kvinner får dette tilbudet. Men en undersøkelse viser at det er god grunn til at alle kvinner bør få en individuell samtale med jordmor etter fødsel.

Et flertall av vinner som får samtale med jordmor etter fødsel, opplyser at de har stort eller svært stort utbytte av en slik samtale. Det viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er kanskje ikke så overraskende, men retningslinjen om å gi kvinner som har født en individuell samtale med jordmor før hun drar hjem, har noe for seg. Likevel blir det i praksis slett ikke alltid gjennomført en slik samtale, ifølge FHI.

Dårlig informasjon om helse

I en undersøkelse med over 3000 respondenter kom det fram at ca 85 prosent hadde hatt individuell samtale med jordmor før hjemreise. To prosent hadde hatt gruppesamtale med jordmor, mens resten reiste hjem uten å ha fått en samtale med jordmor i det hele tatt. Det temaet der kvinnene var minst fornøyd med oppholdet på sykehuset, handlet om informasjon om egen helse. Men dette var også det temaet der det var størst forskjell på de som hadde hatt samtale og de som ikke hadde fått et slikt tilbud, ifølge undersøkelsen. Kvinner som hadde individuell samtale skåret 16,3 poeng bedre enn de som ikke hadde samtale, og de som hadde hatt gruppesamtale skåret 11,3 poeng høyere enn de som dro hjem uten å ha snakket med jordmor.

Best med individuell samtale

Undersøkelsen viste også at de som hadde individuell samtale med jordmor, hadde hatt klart større utbytte av samtalen (50,2 prosent) enn de som hadde gruppesamtale (28,6 prosent).

– Resultatene kan ses som støtte til å gjennomføre individuelle samtaler etter føde- barsel opphold for å sikre faglig, pasientsentrert og individuelt tilpasset informasjon til hver enkelt barselkvinne. Det er imidlertid behov for mer presis kunnskap om hva som bør være innhold og mål i slike samtaler og hva slags personell som bør gjennomføre dem, kommenterer seniorforsker ved FHI, Ingeborg Strømseng Sjetne om undersøkelsen til FHI.no.

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her