TRADISJON: Det er en samisk tradisjon å banke tre ganger på treet før man hugger det, skriver Katarina Dorothea Isaksen. FOTO: Privat

Hyl som en gris, blø som en gris
Publisert:

Jeg er ikke veganer, men forstår godt de som er det.

Dette er et debattinnlegg. Teksten gir uttrykk for skribentens mening. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du sende en e-post til redaktor@altsa.no.

Det er en gammel samisk skikk å advare treet før du hugger det ned. Tre ganger skal du banke på treet med baksida av øksa for å gi det en mulighet til å forberede seg.

Rundt meg forsvinner skogene så raskt at jeg mister pusten.

Vernet fungerer ikke. Ikke naturvernet, og ikke dyrevernet heller. 94,1 prosent av søknader om inngrep i vernet natur ble godkjent i perioden 2013 – 2022, ifølge Miljøvedtaksregisteret.

Frie reinsdyr

Det sies at villreinen ble til fordi Hácheseadni mishandlet stammoren. Søsteren, Njáveseadni, var god mot sitt reinsdyr, som ble tamreinens stammor. Moralen i fortellingen var alltid å behandle dyrene med verdighet, fordi vi ellers ville miste de fullstendig; Det falt dem ikke inn å tvinge reinsdyrene inn i trange båser, i generasjon etter generasjon.

99 prosent av norske griser er aldri ute.Illusjonen om Norge som et land hvor dyrene har det godt, raknet i sømmene etter Griseindustriens hemmeligheter (2018), og fortsetter å rakne under tilfeller som dyretragediene på Innherred og Indre Salten. Mange former for mishandling av dyr i kjøttindustrien er tillatt i det norske regelverket. Likevel fant Mattilsynet brudd ved hele 73 prosent av grisefarmene i en av sine undersøkelser 2017-2018.  

La ned gårdsdriften

Min farmor var grise- og oksebonde. Hun forteller at hun følte seg presset til å øke antall dyr og effektivisere driften gjennom stadig nye pålegg og regler. En lovendring i 1970 skulle bli avgjørende for henne; et forbud mot å slippe oksene ut. Hun la vekk bondelivet, og la fullstendig om gårdsdriften. Der oksene sto en gang, er det nå kafé. Der grisene holdt til, ble det konferanserom og bar. Siloen ble bibliotek, butikk og toaletter. De bygget hytter og leide ut båter. Hun var ikke den eneste som forlot bondelivet i denne perioden; frafallet skulle øke enormt i årene som kom.

To gårdsbruk ble ifølge Landbruksdirektoratet lagt ned hver eneste dag i 2017.

Fra 2021 til 2022 fortsatte det i samme retning, litt saktere – med i overkant at ett gårdsbruk hver dag.

Småbøndene utryddes, og erstattes med brutal industri.

Bøndene som har holdt fast, sliter. I 2023 viste en medlemsundersøkelse fra Norges Bondelag at en tredel av norske bønder bekymret seg over om de ville klare å betale sine regninger det året.1 Det hele toppet seg da bonden Halvor Sveen samme året leverte 5,5 tonn med verpehøns til slakt, og fikk under 2000,- tilbake. I butikken ble de anslått solgt videre for 338.000 kroner.

Innsikt ved å amme

For meg var det morsrollen som endret min holdning i hverdagen, samt at jeg bodde på min farmors gård da barnet ble født. Å amme ga meg en knusende kognitiv dissonans. Kyr fratas sine barn umiddelbart etter fødselen. Kalven plasseres i en boks, alene, i åtte uker. Kun i de mest nådefulle tilfellene, får hun være med barnet sitt i tre dager før det går inn i boksen.

Gården var for lengst lagt om, men min farmor snakket ofte om grisene sine. At hun støttet hver eneste purke gjennom fødslene, og at grisene hadde trasket rundt som hunder på gårdsplassen utenfor. At det hadde vært en blandet følelse å sende dyrene til slakteriet, men at det var verdifullt å vite at de hadde hatt et liv verd å leve.  

Jeg er ikke veganer, men forstår godt de som er det. For meg er det viktig å kjempe for jakt, fiske, reindrift, og småbrukene. De forsvinner rundt oss, i storindustriens jag etter evig vekst.

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her