LIKESTILLING: Statsbudsjettet har noen tiltak for å øke likestillingen mellom kvinner og menn. FOTO: iStock

Dette er statsbudsjettets likestillingstiltak
Publisert:

Penger til psykisk syke kvinner i fengsel, et femte likestillingssenter – men ikke penger til å utrydde livmorhalskreft.

Statsbudsjettet har noen få tiltak som er rettet spesielt mot kvinner eller likestillingstiltak. Her er de viktigste:

  • Regjeringen ønsker å bruke 55 millioner kroner på en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling ved Skien fengsel. Avdelingen skal først og fremst gi bedre forhold for psykisk syke kvinner, og hindre at de må sone i isolasjon over lang tid.
  • Regjeringen vil også etablere en landsdekkende struktur for likestillingsarbeidet, og de vil opprette et femte likestillingssenter.
  • Regjeringen bevilger penger til tiltak i arbeidet mot seksuell trakassering.
  • De gir 3,5 millioner kroner til organisasjoner som arbeider med å fremme likestilling på ulike diskrimineringsgrunnlag.
  • Samme sum, 3,5 millioner kroner blir bevilget til Sekretariat for Diskrimineringsnemnda. Dette skal sikre et godt diskrimineringsvern og redusere saksbehandlingstiden.
  • Bevilger penger til kompetansesenter for endometriose og adenomyose. Senteret skal etableres ved Oslo universitetssykehus.

Ingen midler til livmorhalskreft

Det er ikke satt av penger i statsbudsjettet til å utrydde livmorhalskreft, slik både Kreftforeningen og forskere ved Kreftregisteret har tatt til orde for. De mener at det er mulig å forskere utryddingen av livmorhalskreft ved en samtidig massevaksinering av personer under 30 og screening av kvinner for å fange opp de som har HPV.

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her