INGEN LØFTER: Statssekretær Truls Vasvik sier regjeringen vil vurdere flere forebyggende tiltak mot HPV-relatert kreft, men gir ingen løfter. FOTO: Stortinget

Gir ingen løfter om livmorhalskreft-satsing
Publisert:

Regjeringen vil vurdere tiltak for å utrydde livmorhalskreft raskere, men gir ingen løfter om å sette inn full innsats med samtidig screening og vaksinering av alle under 30 år.

Det var forsker ved Kreftregisteret, Thea Falkenthal, som i ALTSÅ kunne fortelle at mulighetene til å utrydde livmorhalskreft nå er innen rekkevidde innen få år. Det kan skje ved samtidig screening med hjemmetest av alle kvinner under 30 og massevaksinasjon av unge voksne.

– V i har ingen tid å miste, uttalte hun til ALTSÅ.

Les hele saken her: – Kan utrydde livmorhalskreft

Hjemmetest neste år

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Truls Vasvik, opplyser til ALTSÅ på e-post at det er planer om å innføre hjemmetesting neste år til alle kvinner som ikke har tatt HPV-prøve hos lege. Allerede i år er det bevilget åtte millioner kroner til et prøveprosjekt med hjemmetest i samarbeid med fastlegene.

– Høsten 2023 pågår det en utprøving av HPV-hjemmetest via fastleger til kvinner over 25 år som har ulike utfordringer med gynekologisk undersøkelse. Kvinner som ikke har tatt en livmorhalsprøve de siste ti årene vil fra utgangen av 2024 motta en HPV-hjemmetest i posten. Målet er å øke deltakelsen i programmet og at færre kvinner på sikt skal utvikle livmorhalskreft, skriver han.

Bak Sverige og Danmark

Uten ekstra innsats er det beregnet at livmorhalskreft vil være utryddet i Norge i 2039. Det vil skje fordi effekten av barnevaksinasjonsprogrammet blir større og større ettersom flere og flere som er vaksinert blir voksne. Ifølge forskeren ved Kreftregisteret, Thea Falkenthal, vil det være mulig å utrydde livmorhalskreft mye tidligere ved å sette inn en kortvarig ekstrainnsats. Ifølge kreftforskeren innebærer det å vaksinere alle voksne under 30 år i en massevaksinasjon etter modell fra covid-responsen. Samtidig med vaksine må kvinner få hjemmetester for HPV, slik at de som er positive, kan følges nøye og man kan forhindre at de utvikler kreft. De som er negative for HPV og som får vaksine, behøver i prinsippet ikke behøve å tenke mer på HPV resten av livet, ifølge Falkenthal.

Sverige er allerede i gang med en slik satsing. I både Sverige og Danmark har tilfeller med livmorhalskreft gått raskere ned i enn i Norge fordi de kom tidligere i gang med opphentingsvaksiner enn Norge. Det forklarer statssekretær Truls Vasvik.

– Danmark og Sverige startet tidligere med opphentingsvaksinasjon, og ga et bredere tilbud. Det fører til en raskere nedgang av HPV-relatert kreft. Vi forventer en lik effekt i Norge, men Sverige og Danmark ser ut til å nå målet om eliminasjon tidligere, skriver han.

Vurderer tiltak

Han legger til at også Helse- og omsorgsdepartementet i Norge vurderer å sette inn flere tiltak for å forsere utryddelsen av livmorhalskreft. Han sier imidlertid ikke noe om eventuelt tidspunkt for dette, eller hvilke tiltak som blir vurdert.

– Vi vil også vurdere nye tiltak i videre forebyggingsarbeid mot HPV-relatert kreft, sier han.

Kreftforsker Falkenthal understreket for ALTSÅ at en ekstraordinær innsats slik hun beskriver også vil være en fordel for menn og for kvinner som rammes av annen HPV-relatert kreft enn livmorhalskreft. Massevaksinasjon av alle under 30, både kvinner og menn, vil på sikt gi en positiv effekt på tilfeller av HPV-relatert kreft i penis, i endetarm, i munn og svelg, i vagina og i vulva.

Jenter fikk tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Gutter fikk tilbudet i 2018. Jentene fikk i to år, 2016 og 2017, også tilbud om å ta gratis opphentingsvaksine. Den ble gitt til de som var for gamle til å få vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet, men som var født i 1991 eller senere. Gutter har ikke fått tilbud om opphentingsvaksine.

God oppslutning

Statssekretær Truls Vasvik understreker at det er god oppslutning om HPV-vaksinen som blir tilbudt til jenter og gutter på sjuende trinn.

– Det er først nå vi kan begynne å se effektene av vaksinasjonsprogrammet på forekomsten av livmorhalskreft. Med HPV-vaksine, et screeningprogram med høy deltakelse og riktig behandling, har vi et mål om å utrydde livmorhalskreft. Modelleringer viser at målet kan nås i 2039, skriver han.

Han poengterer også at det er god oppslutning om Livmorhalsprogrammet. 71 prosent av kvinner som er omfattet av programmet tester seg jevnlig.

– Livmorhalsprogrammet, som inkluderer kvinner mellom 25-69 år, redder hvert år minst 700 kvinner i Norge fra å få livmorhalskreft. Fra januar 2023 ble HPV-test innført for aldersgruppen 25-33 år. Dette gjøres blant annet fordi det har vært en økt forekomst av livmorhalskreft blant unge kvinner i Norge de siste årene, særlig blant de uvaksinerte, opplyser han.

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her