FORNØYD: Ida Eliassen-Coker er fornøyd med at regjeringen har lyttet til innspillene som kom under høringen til lavere seksuell lavalder. Regjeringspartiene kommer ikke til å fremme noe forslag om å senke lavalderen til 15 år.

Senker ikke den seksuelle lavalderen
Publisert:

Regjeringen kommer ikke til å legge fram forslag om å senke den seksuelle lavalderen til 15 år. – Jeg er glad de har hørt på innspillene, sier sjefredaktør i ALTSÅ, Ida Eliassen-Coker.

Det var Straffelovrådet som la fram forslag om at den seksuelle lavalderen burde senkes fra 16 til 15 år. De viste til at mange er modne nok til å ha et seksualliv når de er 15. De pekte også på at andre land har lavere seksuell lavalder enn Norge. I Sverige og Danmark er den 15 år, på Island er den 14.

Da forslaget var ute på høring, kom det mange kritiske merknader til en slik endring.

ALTSÅs sjefredaktør, Ida Eliassen-Coker, oppfordret alle som hadde synspunkter på saken, om å benytte seg av muligheten til å sende inn høringsuttalelser. Hun skrev i en kommentar at seksuelle overgrep mot barn ikke bør velsignes av staten i den forstand at det blir lovlig for voksne uansett alder å ha sex med barn på 15.

Ikke alle var enige med Eliassen-Coker i at lavalderen ikke bør senkes. 

NEGATIVE HØRINGSUTTALELSER

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Ivar Prestbakmo, opplyser til avisen Vårt Land at partiet ikke har hatt forslaget oppe til vurdering, men de har merket seg de kritiske innspillene i forbindelse med høringen.

– Der har vi registrert mye negativt ved å senke den. Vi tenker at den seksuelle lavalderen er grei som den er, sier han til Vårt Land.

Prestbakmo sier videre at det å senke den seksuelle lavalderen ville kunne oppfattes som en oppfordring til å debutere tidligere, noe han mener ikke er et ønskelig signal.

BLIR IKKE FREMMET

Heller ikke Arbeiderpartiet ønsker å senke den seksuelle lavalderen. Juridisk talsperson i partiet, Maria Aasen Svensrud, sier til avisen at Arbeiderpartiets stortingsgruppe har behandlet saken, men de ser ikke noen grunn til å gå videre med forslaget.

Dermed er det klart at ingen av regjeringspartiene ønsker å fremme forslaget, og da vil heller ikke Stortinget få noe forslag om lovendring som gjelder dette.

DET NYTTER Å SI FRA

– Dette viser at det nytter for helt vanlige folk å bruke sine demokratiske rettigheter for å være med på å påvirke politiske beslutninger, sier sjefredaktør Ida Eliassen-Coker.

Hun er svært fornøyd med at det ikke blir noen endring av den seksuelle lavalderen. Eliassen-Coker fryktet det kunne ha ført til mer press på ungdommer, og uheldige opplevelser for unge personer knyttet til sex med voksne.

– Loven om seksuell lavalder er der for å beskytte unge mot overgrep fra voksne. Det er en ubalanse i modenhet mellom 15-åringer og voksne i 20-, 30- og 40-årene som innebærer at sex mellom dem ikke vil foregå mellom likeverdige parter. Derfor bør det heller ikke være lov. Nå blir det heller ikke det, og det er jeg glad for, sier hun, og legger til at dagens lovverk ikke er til hinder for at jevngamle og jevnmodne unge under 16 kan utforske sex sammen hvis begge ønsker det og er klare for det.

– Derfor trenger vi heller ikke å senke den seksuelle lavalderen, sier hun.

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her