Interseksjonalitet
Publisert:

Vi vet at urettferdighet og diskriminering rammer på flere områder, der kjønn bare er den ene. Og at jo flere utsatte grupper du tilhører, desto mer utsatt er du. De mest privilegerte bør gjøre det de kan for de som er mindre privilegerte. Det prøver vi å leve etter. Det betyr at vi er bevisst på å bruke kilder og bidragsytere fra underrepresenterte grupper i våre spalter. På den måten vil vi bidra til at flest mulig av leserne skal føle seg representert og til økt mangfold i norsk offentlighet.