De viktige kildene
Publisert:

ALTSÅ ønsker å jevne ut den skjeve kjønnsfordelingen som finnes i mediene. Store undersøkelser viser at kvinner er underrepresentert i mediebildet, og særlig som kilder med kunnskap. Dette gjelder i hele verden, men også i likestilte Norge. Dette gjør noe med oppfatningen om hvem som er kompetente, hvem som har autoritet. Vi er derfor bevisst på at et flertall av våre kilder skal være kvinner.