Skal seksuell lavalder senkes til 15 år?

Det er delte meninger: Seksuell lavalder ned til 15?
Publisert:

Bør seksuell lavalder senkes til 15 år? ALTSÅ har spurt folk som jobber med barn og unge hva de mener.

 

Tekst: Ida Eliassen-Coker og Nina Alida Nordbø

Margrete Wiede Aasland
Spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) og forfatter

Foto: Cappelen Damm

Hva synes du om forslaget?

— Forslaget er grundig behandlet. Straffelovrådet har lyttet til Landsgruppen av helsesykepleiere og Helsedirektoratet. Men allerede nå synes 16-åringer det er vanskelig å håndtere den seksualiteten de er tillatt. Derfor mener jeg 16 års lavalder bør bevares. De kan få slippe å si nei.

Hvordan ser du at forslaget kan føre til bedre beskyttelse mot overgrep mot barn?

— Jeg tror ikke det får noen konsekvens. De som begår overgrep driter i loven. Men at barn manipuleres, tvinges, trues, lokkes, presses til å delta kan få en betydning dersom en slik sak havner i retten.

Hvilke signaler tror du ungdommer vil få dersom lavalderen senkes?

— Jeg tror ikke det vil utgjøre særlig stor forskjell så lenge ikke seksualitetsundervisningen i barnehager og på skole fra 1. klasse til ut videregående tillegges større vekt enn i dag. 

Hvilke signaler tror du voksne vil få dersom lavalderen senkes?

— Noen foreldre vil kanskje synes det er for tidlig at deres barn skal kunne ha samleie som 15-åringer. Kanskje det vil gjøre at mange voksne forstår hva som er god kunnskap om seksualitet, om å få si nei, ja og å ombestemme seg. Kanskje foreldre tar seg sammen og snakker om seksualitet og seksuell folkeskikk, eller i det minste sørger for at barn og unge har bøker i huset de kan hente kunnskap fra. Slik at barn slipper å tro at porno er læringsverk om samhandlende, nær, deilig samtykkende sex.

Isaac Elstad Røssnes
Leder i Press – Redd Barna Ungdom Isaac Elstad Røssnes Leder i Press - Redd Barna Ungdom

Hva synes du om forslaget?

— Press er negative til å senke den seksuelle lavalderen. Vi er nødt til å ha et mer helhetlig fokus på barns seksualitet, for eksempel gjennom en bedre seksualitetsundervisning.

Hvordan ser du at forslaget kan føre til bedre beskyttelse mot overgrep mot barn?

— En seksuell lavalder som er for lav vil ikke gi tilstrekkelig beskyttelse mot overgrep mot barn. Men det er vanskelig å si hvor 15 år plasserer seg i forhold til dette hensynet.

Hvilke signaler vil senket seksuell lavalder gi til 15-åringene?

— Jeg tror at en senket seksuell lavalder både kan gi positive og negative signaler til 15-åringer. På én side vil det gi muligheten til å utforske seksualiteten sin fritt i en yngre alder, men det kan også føre til et press for en tidligere seksuell debut.

Hvilke signaler vil senket seksuell lavalder gi til voksne?

— Jeg tror at en senket seksuell lavalder potensielt kan utnyttes av voksne for å begrunne overgrep mot barn. Samtidig håper jeg at voksne uavhengig av den seksuelle lavalderen vurderer både alder, modenhet og livssituasjon når det kommer til seksuelle partnere.

Atle Austad
Psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi (NACS)

Atle Austad
Foto: Cappelen Damm

Hva synes du om forslaget?

— Forslaget innebærer at man nå antar at 15-åringer er fullt ut utviklet til å forstå egen seksualitet og konsekvenser av den. Noen 15-åringer gjør det, men mange gjør det ikke. Det er på tide at lavalder står i samsvar med og gjenspeiler straffeloven. I straffeloven har de praktisert 15-årsgrense, og ikke forholdt seg til 16-årsgrensen når det gjelder å straffe 15-åringer for seksuelle handlinger når de er under lavalder på 16 år. Derimot har 15-åringer absolutt ikke blitt vurdert som tilstrekkelig samtykkekompetente når de har hatt sex med personer eldre enn seg. Altså har for eksempel personer over 18 år som har hatt sex med 15-åringer kunne blitt straffet for det – selv når 15-åringen har samtykket til sex.

Hvordan ser du at forslaget kan føre til bedre beskyttelse mot overgrep mot barn?

— Lovforslaget vil ikke på noen måte beskytte barn mer mot seksuelle overgrep. Tvert imot vil det kunne fremme seksuelle overgrep gjennom at voksne har sex med 15-åringer, som ikke er modne nok til å forstå konsekvensene av å ha sex.

Hvilke signaler tror du ungdommer vil få dersom lavalderen senkes?

— Ungdommer flest vil nok tenke at det er greit å ha sex før fylte 16 år. Det kan være positivt å slippe skam. Men det vil kunne skape forventninger om å ha sex tidligere enn de er klare for, dersom dette oppfattes som normgivende.

Hvilke signaler tror du voksne vil få dersom lavalderen senkes?

— Voksne flest bryr seg nok lite. De som har planer om å ha sex med 15-åringer jubler nok hemningsløst.

Kjersti Regine Westeng
Rektor ved Eidskog ungdomsskole

Hva synes du om forslaget?

— Jeg synes forslaget er greit. Det er svært mange som er seksuelt aktive før dette (Kilde: Ungdata). Ungdommer, og spesielt jenter, modnes tidligere enn 16. Det viktige her er lov om samtykke og gi ungene god veiledning i problemstillinger som kan dukke opp i denne tiden.

Hvordan ser du at forslaget kan føre til bedre beskyttelse mot overgrep mot barn?

— Her må jeg si meg usikker. Jeg tror ikke det er dette tallet på 15 år som utgjør forskjellen i valg overgripere tar.

Hvilke signaler tror du ungdommer vil få dersom lavalderen senkes?

— De viktigste signalene ungdommene tar med seg kommer fra foresatte og venner. Igjen er det veiledning som er det viktigste for å gjøre det lettere for unge å ta gode valg for seg selv, sin kropp og sine grenser. Jeg kan se det som en problemstilling at «sexpresset» mellom de unge kan komme tidligere.

Hvilke signaler tror du voksne vil få dersom lavalderen senkes?

— Jeg tror ikke dette har så mye å si.

Sidsel Fjelltun

Psykolog

Hva synes du om forslaget?

 — Jeg syns ikke noe om forslaget og undrer meg over at Straffelovrådet ikke er mer opptatt av seksuell helse. 15-åringer som har sex med hverandre får ingen straff, men 16 års aldersgrense er et viktig signal særlig for voksne som vil utnytte barn. Barn og ungdommer har i praksis et svært dårlig vern mot seksualisert vold, og seksuell frihet avhenger av vern mot seksuell ufrihet – vold og utnyttelse.

Hvordan ser du at forslaget kan føre til bedre beskyttelse mot overgrep mot barn?

 — Jeg tror ikke det kommer til å føre til bedre beskyttelse i det hele tatt.

Hvilke signaler tror du ungdommer vil få dersom lavalderen senkes?

 — Ærlig talt tviler jeg på at ungdommer bryr seg så mye om dette. Men senking av lavalder kan bidra til å gi inntrykk av at 15-åringer er mer modne enn de reelt er og at de fleste 15-åringer har sex.

Hvilke signaler tror du voksne vil få dersom lavalderen senkes?

 — Jeg tror det kan føre til at flere voksne våger seg på «forhold» til barn på 15 år med den begrunnelsen at det «ikke er ulovlig». Vi vet fra før av at det er relativt vanlig noen steder i distrikts-Norge med «forhold» med store aldersforskjeller. Det er en overgrepskultur som ikke bør spres.

 

Banner med teksten "Du leser nå en åpen sak. Ønsker du tilgang til alt innhold hos ALTSÅ, abonner i dag!"

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her