ALTSÅ trenger støtte NÅ
Publisert:

Den økonomiske situasjonen for ALTSÅ er nå kritisk. Vi behøver midler i form av støtte eller investering for å komme over kneika. På sikt er mer synlighet det eneste vi trenger.

ALTSÅ har nå en så vanskelig økonomisk situasjon at vi ikke greier å lage nye magasiner. Vi har ikke penger til å kjøpe innhold, og vi har ikke penger til å trykke. Vi har derfor stoppet automatiske fornyelser, fordi vi ikke kan levere varene leserne da betaler for. Men dette innebærer at økonomien vår forverres ytterligere, ved at de løpende inntektene uteblir. Derfor kan vi ikke kan drive videre med mindre vi på kort tid får inn frisk kapital. Det innebærer at vi enten må ha en investor (noe vi jobber intenst med), eller vi må ha inntekter fra salg av produkter som vi allerede har laget. Det gjelder kunstkalenderen vår for 2023, og det gjelder tidligere utgaver. Det tredje alternativet til å få inn penger, er rett og slett om lesere og støttespillere ønsker å sende oss bidrag for å sørge for at vi overlever, og kan fortsette å lage den gode og viktige journalistikken.

Vi har sendt ut nyhetsbrev om situasjonen til alle abonnenter og aksjonærer og under her kan du også få svar på en mengde spørsmål du måtte ha.

Spørsmål og svar om den økonomiske situasjonen oktober 2022:

Hva kan jeg gjøre for at ALTSÅ skal overleve?

Du kan støtte ALTSÅ på fire ulike måter:

1 Du kan kjøpe kunstkalenderen for 2023 med verk hovedsakelig av kvinnelige kunstnere. Alle verkene har vært på trykk i magasinet. Alt overskuddet fra kalenderen, etter trykk og betaling til kunstnerne, går til driften av ALTSÅ.

2 Du kan kjøpe andre produkter i nettbutikken vår. Der kan du både kjøpe pakker med flere tidligere utgaver, og du kan kjøpe enkeltutgaver. Da kan du fylle hull i samlingen din, eller gi bort god journalistikk, samtidig som du bidrar med støtte til at ALTSÅ skal fortsette å eksistere. Alle penger vi får for salg av tidligere utgaver vil, med unntak av porto, gå direkte til driften. Får vi solgt unna lageret vårt, er problemet løst!

3 Du kan støtte oss ved å vippse et valgfritt beløp til 563238 Her kan du gi et bidrag til videre drift, hindre at vi må legge ned, og vise at du ønsker at ALTSÅ skal bestå som en del av det norske medietilbudet. Dette er viktig for at vi overlever denne kritiske fasen, og vil også være et viktig signal til potensielle investorer om at det er interesse i markedet for vår journalistikk.

4 Du kan hjelpe oss å finne en investor eller annen form for samarbeidspartner som brenner for tanken om god journalistikk fra et kvinneperspektiv – og som har midler å bruke på å sette ALTSÅ i stand til å levere de viktige sakene igjen. Vi tror det er mulig å drive ALTSÅ på en sunn måte, som skaper overskudd for eierne. Hvis du kjenner noen som kunne være den rette personen, så vil vi gjerne få forklare hvordan vi mener hen kan få valuta for pengene sine.

Hvorfor har ALTSÅ så lite penger nå?

Vi har hatt lite penger ganske lenge, men nå er situasjonen blitt enda verre enn før. Det startet da annonsene våre ble blokkert av Facebook og Instagram høsten 2020. Vi hadde blokkerte annonsekontoer helt eller delvis i ett og et halvt år. Det førte til at vi nesten ikke fikk solgt nye abonnementer, og inntektene gikk nedover. Vi fikk til slutt en unnskyldning fra Facebook der de sa at de aldri skulle blokkert oss fordi puppen på utgave nr 4 ikke var seksualisert. Men da var skaden allerede skjedd. Vi hadde fått mye mindre inntekter, og vi hadde mye mindre penger å bruke på nye annonser.

Dessuten merker vi at GDPR-reglene (som vi jo egentlig heier på, for de beskytter deg og meg) gjør det vanskeligere å målrette annonsene like bra som før. Konkret betyr de nye reglene at det har blitt dyrere å få nye abonnenter på den måten. Pluss at vi også merker at mange lesere kjenner på høye strømpriser, høyere renter og en generell usikker økonomisk situasjon, og derfor strammer inn på hva de bruker penger på. 

Og så har vi merket de høye prisene på papir veldig godt i form av høyere produksjonskostnader.

Alt dette til sammen har gjort at vi nå har fått en prekær økonomisk situasjon. 

Hva gjør ALTSÅ selv for få bedre økonomi?

Vi gjør mange ulike tiltak. Som at:

1 Vi har stoppet all bestilling av stoff fra frilansere, fordi vi ikke lenger kan betale for det. Derfor kan vi ikke lage noen ny utgave nå.

2 Vi har kuttet alle utgifter vi kan. Vi har færre ansatte, vi har mindre kontor, vi er i kontakt med kreditorer for å finne løsninger.

3 Vi jobber intenst med å skape nye inntekter. Vi har allerede begynt med kunstkalender, selge pakker med tidligere utgaver og kurs – blant annet.

4 Vi jobber med å finne en mer langvarig løsning med én eller flere investorer som vil gå inn med frisk kapital for å snu trenden. Vi tror fortsatt at det er et marked for ALTSÅ, og vi tror det er mulig å drifte lønnsomt. Men vi ser at det vil kreve en omstilling. I hvilken retning vet vi ikke helt enda, men i første omgang innebærer det at hvis vi får penger til å lage mer journalistikk, så tar vi oss ikke råd til å trykke det på papir. Om det blir en varig løsning, må vi vurdere senere.

Kan ALTSÅ gå konkurs?

Det er ett mulig scenario. Hvis vi ikke får inn penger slik at vi kan lage magasiner, så har vi ikke noe driftsgrunnlag. Men vi håper vi skal komme over kneika med støtte fra leserne, og deretter med en mer langsiktig løsning.

Hva skjer med aksjene til de som kjøpte seg inn i selskapet?

Så lenge selskapet eksisterer, er pengene ikke tapt. Hvis vi kommer over denne kneika og greier å finne en langsiktig løsning, så kan aksjene i ALTSÅ fortsatt gi avkastning på sikt. Hvis selskapet begynner å gå med overskudd, kan aksjonærene få utbetalt utbytte. Og dersom selskapet skulle gå konkurs, vil pengene være tapt.

Jeg har ikke fått alle utgavene jeg har betalt for. Når får jeg det?

Det korte svaret er: Det vet vi ikke.

Det er ikke mulig for oss å lage ny utgave slik situasjonen er nå. Vi har ikke penger til å kjøpe innhold og ikke til å trykke. Så akkurat nå kan vi dessverre ikke love noe tidspunkt for verken at du får alle utgavene du har betalt for, eller når det eventuelt blir. Hvis vi får inn nok støtte til å drive videre, vil vi så fort som mulig få i gang produksjon av innhold igjen. Da ser vi i første omgang for oss å publisere det digitalt. Det vil kreve mindre ressurser siden vi da sparer både trykk og porto. Om det blir et helt magasin digitalt, eller om det blir kontinuerlig publisering av artikler, er usikkert. Vi må vurdere hva som er den beste løsningen både på kort og lang sikt. En jevn publisering på nett vil kunne kvalifisere oss for pressestøtte, som vil være en viktig inntektssikring i bunnen og beskytte produksjonen av det samfunnsviktige innholdet vi lager. Men dette vil kreve en del utvikling, og vil være en omlegging av forretningsmodellen. Et fullt magasin slik du kjenner det, bare levert digitalt, vil ligne mer på det ALTSÅ du kjenner fra før, ikke minst visuelt, men vil kreve layout og dessuten ikke åpne for pressestøtte.

Dette betyr ikke at vi har sluttet å lage papirmagasiner, men det betyr at vi akkurat nå ikke har økonomi til å gjøre det, og at vi vurderer det som viktigere å levere journalistikk om kvinnerelevante temaer enn å få trykket opp magasin.

Dere har stoppet å trekke abonnementet mitt. Men jeg vil gjerne bare betale det for å støtte dere. Hvordan gjør jeg det?

Vi har stoppet trekk av alle fornyelser inntil videre. Siden vi ikke akkurat nå greier å levere magasiner, så kan vi heller ikke selge abonnement.

Men vi er helt avhengig av støtte for å overleve nå! I stedet for at vi trekker fornyelse, kan du støtte oss ved å Vippse et valgfritt beløp til nr 563238. All støtte hjelper oss ett skritt videre mot bærekraftig drift.

Eller du kan kjøpe den lekre kunstkalenderen vi har fått produsert. Her er det verk av 12 kunstnere som alle har vært på trykk i magasinet. Du kan kjøpe den her:

Eller du kan kjøpe tidligere utgaver av magasinet. Det meste av innholdet er både aktuelt og tidløst på samme tid. Så hvis du ikke har lest alle, eller du kjenner noen som du tror vil like det, så er det faktisk mye lesestoff å glede seg over, selv om det ikke er helt ferskt lenger. Du kan kjøpe tidligere utgaver her. Får vi solgt unna lageret vårt, er problemet løst!

Har ALTSÅ egentlig livets rett?

Det er helt opp til deg om du vil støtte ALTSÅ i den situasjonen vi er nå. Men hvis du ser verdien av å beholde ALTSÅ, og kan tenke deg å bidra, er det NÅ du må gjøre et! Hvis vi ikke får inn midler til videre drift veldig fort, så vil vi mest sannsynlig gå konkurs.

Her er noen argumenter for at ALTSÅ fortsatt bør eksistere:

 • Vi lager viktig journalistikk som utfordrer etablerte medier innen kvinneperspektiv, kjøpepress og utseendepress.
 • Vi lager saker om kvinnehelse – slik det ser ut fra kvinnenes synsvinkel og kjennes ut i kvinnenes kropp. Vi etterlyser forskning, kunnskap og behandling. Dette har vi gjort i hver eneste utgave.
 • Vi lager saker om teknologi som tar utgangspunkt i hvordan den påvirker kvinner. Vi setter søkelys på apper, kunstig intelligens og datasamling, og viser hvordan det er et problem at dette ikke er tilpasset kvinner like godt som menn.
 • Vi lager saker om makt og avmakt ut fra kvinners synsvinkel. 
 • Vi lager saker om sex – blant annet fordi kvinner har dårligere sex enn menn. Det vil vi gjøre noe med!
 • Vi lager saker om psykologi der vi både problematiserer ulike forventninger til kvinner og menn, og også hvordan kvinner og menn oppfattes ulikt av menneskene rundt seg.
 • Vi lager saker om temaer som grønnvasking, klima, økonomi, forskning, kunst og kjønnsroller.
 • Vi lager saker som skal gi innsikt og kunnskap, forståelse og a-ha-opplevelser.
 • Vi bruker alltid minst halvparten kvinnelige kilder. Vi mener det er særlig viktig at ekspertkilder er kvinner. Vi mener dette er viktig med tanke på hvem som fremstilles med kompetanse og autoritet.
 • Vi har kunst fra kvinnelige kunstnere i stedet for reklame.
 • Vi retusjerer aldri bilder. Vi vil ikke bidra til utseendepress.
 • Vi bidrar ikke til kjøpepress. Vi har ikke reklame, og vi har ikke redaksjonelt innhold som får det til å krible i kjøpemuskelen.
 • I ALTSÅs univers skal du kunne være deg selv, ikke ønske at du var annerledes eller at du hadde mer.

Hvis du synes at noe av dette gode grunner til at ALTSÅ bør leve videre, da trenger vi din støtte nå.

Hvor mye penger trenger ALTSÅ for å overleve?

Dette er det ikke så lett å svare på, fordi det kommer an på hva man mener med “å overleve”.

Selskapet skylder per utgaven av august 2,3 millioner kroner (hvis man ser bort fra at vi også skylder abonnenter magasin de har betalt for, men ikke fått).

Den største summen er på 700 000 kroner, og er et lån fra gründer Ida Eliassen-Coker. Dette lånet vil ikke bli prioritert betalt nå

Dessuten dreier noe av gjelden seg om feriepenger til de ansatte. Disse skal ikke utbetales før sommeren 2023.

Den gjelden som det haster å innfri innen nyttår, er på rundt en million. Den er til ulike leverandører og til banken. Hvis vi ikke får betalt dette snart, er faren for konkurs overhengende.

Hvis dette løser seg, så må vi også ha penger til å kjøpe innhold, slik at vi kan begynne å selge abonnement igjen. Og til lønn til ansatte.

Grovt sett vil vi trenge i underkant av to millioner kroner før vi kan starte å drive som normalt igjen. 

Hvor skal ALTSÅ få pengene fra?

Verdien av de tidligere magasinene alene er på 2,5 millioner kroner. Hver gang vi selger et magasin fra lager, er det, med unntak av porto, en ren inntekt for oss. Innholdet er både tidløst og aktuelt på samme tid, og vi håper mange har lyst til å fylle på i samlingen sin. Du kan kjøpe her.

Vi vil også selge kunstkalenderen som vi har produsert. Bortsett fra trykk, porto og honorar til kunstnerne, så er kalenderen en ren inntekt for ALTSÅ. Den koster 299,-. Du kan kjøpe den her

Og så er vi spent på om lesere og støttespillere vil bidra med en ren pengestøtte for å beholde ALTSÅ og ALTSÅs journalistikk. Vi spør nå om lesere og støttespillere kan tenke seg å bidra som en type folkefinansiering, der tanken er at dersom mange ønsker tilbudet, og mange bidrar med et mindre beløp, vil det kunne bli en stor og viktig sum for selskapet. Hvis du vil bidra med støtte, kan du vippse til dette nummeret: 563238. Dette er ALTSÅ sitt Vipps-nummer, og pengene som kommer inn her, går utelukkende til selskapet.

På sikt kan vi ikke basere oss på frivillig støtte fra leserne. Dette er en engangsløsning fordi vi er i kritisk situasjon. Vi må ha en bærekraftig økonomi for å kunne drive. Vi behøver en kapitalinnsprøyting for å få dette til. Vi ser for oss at dette må skje ved at vi får én eller flere investorer som er villig til å satse på selskapet. En som har tro på at det finnes et marked for god, kvinnerelevant magasinjournalistikk. Vi tar gjerne en prat med potensielle investorer om hva vi har lært av de tre og et halvt årene med drift, hva som taler for at dette er et bærekraftig prosjekt og hva vi tror er nødvendig å gjøre annerledes for å lykkes.

Har ALTSÅ sløst bort alle pengene?

Nei, pengene er ikke på noen måte sløst bort. Den største og viktigste utgiftsposten vår er lønn til de ansatte. Antall ansatte har gått ned etter som økonomien er blitt trangere. I dag er det tre fulltidsansatte i bedriften, en i 40 prosent stilling, en designer som jobber på timebasis med å designe magasinet og en som jobber på timebasis med kundeservice og i det siste også med podkast. Alle ansatte i ALTSÅ har i dag en lønn som er lavere enn den ville vært i tilsvarende stilling i større mediebedrifter. Det er et ønske at ALTSÅ skal kunne konkurrere på lønn med de største og de beste – for vi ønsker å tiltrekke oss de flinkeste folkene. I dag er ikke dette situasjonen, og vi er så heldige å ha særdeles flinke folk som har en lønn å leve av – men ikke mer. Sjefredaktør Ida Eliassen-Coker er en av de tre fulltidsansatte, og hun har ikke fått utbetalt lønn siden juni.

De to mest ekstravagante kostnadene vi har hatt på ansatte, har vært en periode med tilbud om lunsj sponset av bedriften, og en periode var det også et tilbud om gruppetrening betalt av bedriften. Begge disse godene opphørte for en god stund siden på grunn av den økonomiske situasjonen.

Vi har dessuten brukt penger på å produsere magasiner. Trykk og porto er en stor utgift. Det samme er innkjøp av stoff. Vi sier at vi insisterer på å betale frilansere anstendig. Det betyr ikke at vi kaster penger til dem, men at vi som hovedregel betaler de veiledende satsene som Norsk Journalistlag har angitt.

Deler av summen vi bruker til innkjøp av stoff, blir støttet av Fritt Ord.

Vi har siden utgave 9 gått ned på antall sider i magasinet for å spare penger, og vi har produsert det med lavere kostnader per side. Det innebærer for eksempel mer bruk av bilder fra bildebyrå og mindre innkjøpte illustrasjoner og foto. Det innebærer også at vi har kuttet ut kostnaden ved å ha en korrekturleser, og vi har noe mindre innkjøpt stoff per magasin.

Hvor mye penger har ALTSÅ brukt opp?

Det uvanlige da ALTSÅ startet, var at det ikke var startkapital i selskapet. Dette skyldes at selskapet ble startet helt utenfor de etablerte konsernene, som et frittstående selskap. Gründer Ida Eliassen-Coker tok opp et lån med sikkerhet i eget rekkehus. Dette lånet ble til et lån til selskapet for å få startet opp. I tillegg ble det solgt abonnement før magasinet i det hele tatt ble laget. Disse pengene ble brukt til å lage det første magasinet, og til lønn til de ansatte, for å kunne lage det.

Etter dette er det kun inntekter fra abonnement som har vært grunnlaget for driften.

Sommeren 2020 ble det gjennomført en emisjon der over 1000 nye aksjonærer investerte i selskapet. Det kom inn 3,7 millioner kroner som følge av emisjonen. Hensikten med den var å få nok penger til å greie å betale for drift og produksjon av innhold mens vi løftet selskapet til det begynte å gå med overskudd. På dette tidspunktet lå selskapet an til å gå i balanse allerede året etter, og aksjekapitalen ville være mer enn nok til å holde det gående til selskapet gikk i overskudd. På det meste hadde vi rett under 10 000 abonnenter, og manglet ca. 3000 på å gå i pluss. På dette tidspunktet fikk vi 500 nye abonnenter i måneden.

Men så stoppet tilstrømmingen av nye abonnenter helt opp da Facebook og Instagram blokkerte annonsekontoene til ALTSÅ. Årsaken var et cover med brystkreftopererte Noelia Morales og hennes gjenværende nakne bryst. Blokkeringen varte helt eller deler av tiden i ett og et halvt år, og pengene fra emisjonen ble brukt opp uten at vi greide å komme i balanse. 

Siden har selskapet slitt mer og mer med å betale for hvert magasin. Og nå er vi i den situasjonen at vi ikke har greid å betale for trykkingen av det forrige enda, og derfor ikke kan starte opp å lage et nytt før det er gjort. Vi har også slitt med å betale andre regninger. Vi er i dialog med kreditorene våre, og møter stor forståelse og velvilje mens vi jobber hardt med å gjøre opp for oss.

Det er normalt at oppstartsselskaper går i minus de første årene, men det er ikke så normalt at oppstartsselskaper ikke har kapital tilgjengelig til å dekke underskuddet.

Vi ble møtt med så mye entusiasme da vi startet, at vi virkelig trodde markedet alene ville bære oss. Abonnement sammen med emisjonen kunne vært nok hvis vi ikke hadde mistet fremdriften med blokkeringen. Vi har jobbet med å få på plass ny kapital hele tiden parallelt med andre tiltak vi har hatt. Det har ikke vært nok – hittil.

 

Du liker kanskje også...

 • Utgave 7

  kr 99,00
  Les mer
 • Høstpakke – Utg. 5,6,7 (sendes kun innenlands)

  Tilbud! kr 290,00
  Les mer
 • Lydia Gieselmann ALTSÅ magasin cover

  Utgave 11

  kr 199,00
  Les mer